Soustředění lektorů 2019

Soustředění lektorů 2019

„Jak dolít olej do lamp?“
9.–10. září 2019
 
Suchá země prahne po životadárné vláze, příroda potřebuje občerstvit, aby vydala život. Stejně tak potřebují „zavlažit“ a načerpat i naši lektoři. Potřebují do svých lamp doplnit olej, bez kterého nelze naplno a dlouhodobě dělat nic z toho, co dělají. 
 
Na letošním, již 15. ročníku, soustředění lektorů Nadace Mezinárodní potřeby se sešlo 31 nadšených účastníků ochotných sdílet strasti i slasti ze své lektorské praxe i osobních životů. 
Byly to krásné dva dny a zveme Vás k nahlédnutí – podívejte se sami:  
Začali jsme tradičně úvodní tématickou hrou v přírodě. Naším úkolem bylo doplnit tekutinu do roury, ze které jsme potřebovali získat důležitou informaci, drahocenná voda nám však unikala nesčetnými děrami. 
Debata o životě i službě pak pokračovala v programových vystoupeních i velmi otevřených diskusích. Neuniká nám drahocenný olej mnoha aktivitami, kterými zahlcujeme svůj život? Budou-li trubky našeho života děravé nad míru, nepomůže jen dolévat. Které díry zacelíme? Které naopak necháme, abychom skrze ně mohli přinášet požehnání svému okolí? 
S těmito i řadou dalších otázek jsme se upřímně snažili popasovat. Přemýšleli jsme, kde nám olej uniká, kde ho také můžeme najít a dočerpat, co nás vlastně motivuje k tomu, co děláme. 
V průběhu programů zazněly perly, které by neměly být zapomenuty, např.: 
 
Učme se vnímat příběhy dětí za jejich pro nás nepochopitelným a nevhodným chováním. 
Děti vycítí, proč jste za nimi přišli; vycítí vaši motivaci pro to, co děláte.
Co mi může pomoci proti vyhoření? Vidět hodnotu v každém jednom dítěti.
I dobrý člověk dělá chyby. Nemusím opravdu všechno unést a všechno zvládnout.
 
Už v předchozích letech se nám osvědčil model volnějšího programu. Hutných informací lze v dnešním zahlceném světe získat všude přehršel. O to víc právě při našem setkání klademe důraz na odpočinek, možnost zklidnit se, spočinout, vypnout, projít se v přírodě, popovídat si s přáteli a mentory, společně se sdílet i modlit, je-li potřeba a chuť.  
Stejně jako země dostala vláhu při vydatném dešti, tak doufejme, že naši lektoři mohli načerpat a nabrat inspiraci, kde a jak lze pravidelně a dostatečně doplňovat olej do lamp svých profesních i osobních životů. 
 
Sami zhodnotili letošní pobyt slovy:
„Velmi děkuji za toto nenahraditelné povzbuzení a načerpání, včetně krásné péče o tělesnou stránku.“
„Vážím si, že mohu být tohoto součástí. Dojímá mě, že se o mě někdo stará, že mi fandí, že se za mě modlí. Děkuji.“
 
Na závěr ještě jedna podnětná myšlenka, kterou jsme zakončili náš společný program: Předpokladem k úspěchu je něco skutečně milovat a nebát se stanovit si vysoké cíle. S tímto přáním i tento školní rok vysíláme lektory do jejich náročné, ale krásné služby. 
Nadace Mezinárodní potřeby pořádá tuto akci pro lektory programu Zdravá mládež již od roku 2003. Je otevřeno i hostům, kteří mají zájem o tento typ práce a jsou aktivními křesťany.
 
 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary