Soustředění lektorů - historie

Soustředění lektorů - historie

V programu Zdravá mládež jsme od začátku měli v úmyslu vytvořit stabilní tým spolupracovníků, kteří se práci věnují dlouhodobě. Tento rámec dává prostor k tomu, aby lidé v této práci mohli vyzrát a najít své osobní obdarování.

Od roku 2003 jsme pro lektory začali pravidelně připravovat dvoudenní soustředění. Náklady jsou plně kryté z prostředků nadace. Cílem je umožnit našim spolupracovníkům sdílení, vzájemné obohacení a posilování v jejich cenné službě.

V pohledu zpět vidíme, že se tyto investice bohatě vyplácí. Pro lektory jsou dny soustředění cennou příležitostí být s lidmi, kteří stojí ve stejné službě. Atmosféra soustředění je nabitá nadšením, které s sebou přinášejí lidé vydaní ke službě mladé generaci.

Na soustředění zveme také hosty – obvykle se jedná o lidi, kteří jsou blízkými spolupracovníky některého z lektorů. Přicházejí i ti, kteří zvažují že se osobně zapojí do programu Zdravá mládež.

Historie soustředění:

 • září 2003 - první soustředění se konalo v centru Word of Life ČR v Černé Hoře u Brna. Během programu přednášel Otakar Vožeh, koordinátor International Needs pro oblast střední a východní Evropy, o plánování cílů ve službě.
 • září 2004 - centrum Word of Life ČR v Černé Hoře u Brna. Soustředění se mimo jiné zaměřilo na formy následné práce. Lektoři programu Zdravá mládež si sloužili svým obdarováním navzájem.
 • duben 2005 - centrum Word of Life ČR v Černé Hoře u Brna. Hostem soustředění byl pastor americké Ogoden Church, pan Kurt Bjorklund, který hovořil o důležitosti práce s mladými a vztazích uvnitř týmu. Další host, Ing. Aleš Bartošek, ředitel Trans Word Radia z Brna, hovořil o principech získávání dárců pro službu. Reportáž najdete zde.
  • 2006 - v tomto roce se konal zvláštní seminář International Needs za účasti prezidenta Mela Newtha. Pro množství termínů jsme už soustředění s lektory nekonali.
 • září 2007 - penzion, Újezd u Olomouce. Lektoři programu Zdravá mládež si sloužili svým obdarováním navzájem, někteří z lektorů představili svá zvláštní přednášková témata. Reportáž najdete zde.
 • září 2008 - penzion, Újezd u Olomouce. Lektoři programu Zdravá mládež si sloužili svým obdarováním navzájem – s důrazem na to, jak se přiblížit potřebám mladých, kterým sloužíme. Petr Horáček zařadil zvláštní blok o fundraisingu z biblického pohledu. Hovořili jsme rovněž o tom, jak se lektor může chránit před vyhořením a rutinou.
  • 2009 - z důvodu návštěvy nového představitele International Needs prezidenta Johna Denboka a mnoha dalších událostí se soustředění nekonalo.
 • listopad 2010 - hotel Malenovice. Soustředění se konalo společně s pracovníky International Needs ze Slovenska, včetně účasti členů správních rad. Hlavním řečníkem byl Dave Patty a Otakar Vožeh.
 • září 2011 - konferenční centrum Immanuel organizace Youth for Christ u obce Dlouhý nedaleko Hlinska. Reportáž najdete zde.
 • září 2012 - konferenční centrum Immanuel organizace Youth for Christ u obce Dlouhý nedaleko Hlinska. Reportáž najdete zde.
   
 • září 2013- konferenční centrum Immanuel organizace Youth for Christ u obce Dlouhý nedaleko Hlinska. Reportáž najdete zde.
 • září 2014 - konferenční centrum Immanuel organizace Youth for Christ u obce Dlouhý nedaleko Hlinska. Reportáž najdete zde.
 • září 2015 - konferenční centrum Immanuel organizace Youth for Christ u obce Dlouhý nedaleko Hlinska. Reportáž najdete zde.
 • září 2016- konferenční centrum Immanuel organizace Youth for Christ u obce Dlouhý nedaleko Hlinska. Reportáž najdete zde.
 • září 2017- konferenční centrum Immanuel organizace Youth for Christ u obce Dlouhý nedaleko Hlinska. Reportáž najdete zde.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary