O nadaci

O Nadaci Mezinárodní potřeby

Pomáháme potřebným v České republice i v zahraničí. Dáváme víc než jen vzdělání.

  • Kdo jsme

    • Registrovaná nestátní nezisková právnická osoba. Jsme zapsáni v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl N, vložka 231.
    • Našimi zřizovateli jsou pánové Vladimír Mocek a Daniel Hejzlar. Založili naši nadaci v r. 1995 jako organizaci pomáhající místním křesťanům v úsilí o dílo Kristova evangelia.
    • Jsme křesťanskou mezicírkevní organizací, založenou na biblických principech. Nepodléháme žádné konkrétní církvi.

Číst dál...

Lidé v nadaci

Organizační struktura (aneb kdo tvoří správní a dozorčí radu, s kým se setkáte v e-mailové komunikaci či po telefonu, kdo pro nás pracuje externě, o významné pomoci dobrovolníků).

Číst dál...

Pomáháme od roku 1995 - publikace

U příležitostí 20. výročí založení Nadace Mezinárodní potřeby jsme vydali stručnou brožuru, která shrnuje současné i již ukončené projekty nadace. Můžete si ji prohlédnout v pdf.
Pomáháme od roku 1995

Historie nadace

Vznik Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) inicioval tehdejší zástupce naší partnerské organizace International Needs Ing. Otakar Vožeh v r. 1994.
Nadace Mezinárodní potřeby byla od 10. 10. 1995 zaregistrována u občanskosprávního odboru Obvodního úřadu v Praze 10.

Číst dál...

Nadační kapitál (jmění)

Co je nadační kapitál (jmění)?
Je to majetek vložený do nadace, který slouží k investicím za účelem vytváření výnosů (úroků). Ty pak tvoří část příjmů nadace a z nich (a především z darů) nadace financuje své projekty.

Číst dál...

Ochrana osobních údajů v Nadaci Mezinárodní potřeby

Proč potřebujeme osobní údaje
– Proto, aby Nadace Mezinárodní potřeby (dále jen „nadace“) mohla plnit své závazky vyplývající ze smluvního vztahu vůči dárcům, podpořeným a dalším osobám a povinnosti uložené jí zákony nebo úřady,
– Proto, abychom osobám, které nám je sdělily, mohli poskytnout služby, související s povahou jejich zájmu o nadaci (např. komunikace a evidence spojená s dárcovstvím, dobrovolnickou pomocí, s odpovědí na dotaz, s žádostí o nadační příspěvek atd.).

Číst dál...

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js