Historie nadace

Historie nadace

Vznik Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) inicioval tehdejší zástupce naší partnerské organizace International Needs Ing. Otakar Vožeh v r. 1994.
Nadace Mezinárodní potřeby byla od 10. 10. 1995 zaregistrována u občanskosprávního odboru Obvodního úřadu v Praze 10.

Později byla NMP zaregistrována občanskosprávním odborem Obvodního úřadu MČ Praha 9 pod čj. 88/97 dne 23. 7. 1997. Od 22. 3. 1999 je NMP zapsána v nadačním rejstříku.

Od začátku jsme se rozhodli nejen přijímat, ale i dávat.

„Po celou dobu komunismu jsme nebyli zvyklí dávat. Víceméně každý si hrál na svém vlastním písečku, řešil své vlastní potřeby. Chtěli jsme zasáhnout do tohoto trendu společnosti a upozornit na to, že mnohé země to mají mnohem těžší a horší než my. Proto jsme se od počátku rozhodli nejen přijímat, ale i dávat,“ říká Jiří Krejčí, předseda správní rady a jeden z těch, kdo se aktivně podíleli na začátcích nadace.

Získali jsme:
Pod vedením Ing. Pavla Mareše, výkonného ředitele do konce roku 2001, získala naše nadace podíl ve II. etapě rozdělování prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) – unikátního dárcovského projektu našeho státu. Při něm Fond národního majetku rozděloval vybraným nadacím část výnosů z privatizace.
Díky své dosavadní činnosti jsme se v r. 2001 umístili na 31. místě mezi 64 úspěšnými uchazeči.
Získali jsme tak nadační jmění ve výši téměř 30 milionů Kč. Tyto prostředky jsou uloženy jako nadační jmění, jehož výnosy každý rok rozdělujeme ve veřejném grantovém řízení.

 • Podpořili jsme (již ukončené projekty):
  • vydání křesťanského zpěvníku „Celým srdcem“, vyd. hudební vydavatelství Rosa (podpora nadace 1995–1998)
  • rekonstrukci křesťanského rekreačního objektu v Jizerských horách (podpora nadace 1995)
  • volnočasové aktivity pro mladé - čtyři křesťanští pracovníci s mládeží a dorostem (podpora nadace 1995–2000)
  • provoz Evangelikálního teologického semináře v Praze (podpora nadace 1996–1997)
  • vznik, rekonstrukci a provoz Domu křesťanské pomoci Bethel v Litoměřicích (podpora nadace 1995–2011)
  • vydání videokazety „Láska?“ pro školy a mládež, vyd. Nadace vzdělávacích programů (podpora nadace 1997–1998)
  • Dům křesťanské pomoci ÚTOČIŠTĚ, Azylový dům v Oloví (podpora nadace 1999–2002)
  • 12 českých studentů vyšších odborných škol biblicko-teologického zaměření (podpora nadace 1999–2006)
  • desítky lektorů v programu Zdravá mládež – jejich přehled
  • vydání knihy Oswalda Chamberse „To nejlepší pro Jeho slávu“, vyd. Rosa (podpora nadace 2002)
  • deset týmů pomoci po povodních v ČR v r. 2002
  • Křesťanskou misijní společnost v Praze (jednorázová pomoc po povodních v r. 2002)
  • vydání videokazety „Dokud nás smrt nerozdělí“ pro školy a mládež, vyd. Fontis (podpora nadace 2002)
  • Trans World Radio v ČR (podpora nadace 2008–2009)
  • Českou kancelář kurzů Alfa (podpora nadace 2012–2014)
  • Českou evangelikální alianci (podpora nadace 2011–2014)
  • Dálkovou adopci PLUS® na Srí Lance (podpora nadace 2005–2015)

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js