Lidé v nadaci

Lidé v nadaci

Nadaci Mezinárodní potřeby založili pánové Vladimír Mocek a Daniel Hejzlar v roce 1995.

Správní rada (SR)

Předseda SR
Ing. Mgr. Jaroslav Pleva
Správce Sboru Bratrské jednoty baptistů v Litoměřicích
 
Člen SR
Jiří Krejčí
Misijní pracovník Křesťanských sborů pro práci s mládeží, Brno
 
Člen SR
Mgr. Anita Vaňková
Učitelka, Tábor
 
Člen SR
Ing. Jan Viktorin
Jednatel společnosti EMUGE - FRANKEN servisní centrum, s.r.o., Brno
 
Člen SR
Ing. Otakar Vožeh
Výkonný ředitel křesťanské neziskové organizace iConnect International (ICI), Fort Worth, Texas, USA
 
Člen SR
MUDr. Martin Zavadil
Praktický lékař, Kosmonosy
 

Správní rada je statutárním orgánem nadace. Spravuje majetek nadace, řídí činnost a rozhoduje o nadačních příspěvcích a všech záležitostech nadace. Všichni členové správní rady jsou dobrovolníci bez nároku na odměnu.

Dozorčí rada (DR)

Předsedkyně DR
Ing. Violeta Osouchová
Ekonomka zahraničních projektů Masarykovy univerzity v Brně

Členka DR
Slavomila Švehlová
Tlumočnice a překladatelka s mnohaletými dobrovolnickými zkušenostmi s účetnictvím pro církev, Praha

Členka DR
Ing. Eva Šviráková, Ph.D.
Pedagog, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Dozorčí rada je kontrolním orgánem nadace. Všichni členové dozorčí rady jsou dobrovolníci bez nároku na odměnu.

Tým pracovníků

Zaměstnanci se starají o dohled nad všemi programy, které podporujete, a dbají na kvalitní informace o nich. Za samozřejmost považujeme úplný přehled a pořádek ve využívání darovaných prostředků. Práce našeho týmu se proto vyznačuje pečlivostí, rozmanitostí a odpovědností. Každý ze zaměstnanců plní v týmu specifickou roli, ve které uplatňuje svá obdarování. Ke konci r. 2018 tvoří celý tým pracovníků celkem 3,9 úvazku.

Mgr. Petr Horáček
V nadaci pracuje od r. 2001.
Měl za sebou praxi kazatele a později vedoucího sociální práce ve veřejné správě. Zkušenosti z duchovní práce i z řídící role se hodily pro vedení nadace. K problémům přistupuje s postojem: „Ano, to půjde!“. Rád se pohybuje v přírodě, především na kole nebo na běžkách. Je členem Církve bratrské v České Třebové.
V nadaci zastává pozici výkonného ředitele. Je tiskovým mluvčím všech projektů, vede grantové řízení a program Zdravá mládež, má na starost vedení spolupráce s partnerskou organizací International Needs a stará se o nadační jmění. Často služebně cestuje. Zařizuje také drobnou i větší údržbu kanceláře.

Daniela Horáčková
V nadaci pracuje od r. 2002.
Dříve pracovala např. v Československých státních drahách. Je detailistka, vždy ji bavila matematika. S manželem vychovali pět dnes už dospělých dětí. Je členkou Církve bratrské v České Třebové.
Jako provozní a projektová manažerka vede v nadaci projekt Dálková adopce PLUS® a odpovídá za péči o dárce veškeré podpory do zahraničí. Podílí se na tvorbě informačních materiálů, provádí korektury, vystavuje potvrzení přijatých darů, je odpovědná za přípravu účetních podkladů a za technicko-administrativní podporu. Je administrativním „srdcem“ nadace, spravuje CRM systém při trvalém růstu dárcovství.

Bc. Jiří Kubát
V nadaci pracuje od r. 2015 jako administrativní pracovník na částečný úvazek. Kdysi vychovatel, řidič trolejbusu a věčný student. Především ale otec-pěstoun hromady dětí. Je členem Církve bratrské v České Třebové.
Jeho činností je veškerá rutinní práce, bez které by nadace nefungovala dobře. Vyřizuje přihlášky k adopci a základní komunikaci s dárci, sleduje přijaté i odchozí platby, připravuje podklady pro účetní a další.

Mgr. Ida Kadlecová
V nadaci pracuje od r. 2018 jako administrativní pracovnice na částečný úvazek. Ida vystudovala sociální ekologii a 8 let pracovala jako lektorka ekologických výukových programů. Několik let pracovala také ve státní správě. Do nadace přišla po mateřské dovolené. Má ráda ruční práce a čtení, ráda plave a chodí do přírody. Je členkou Církve bratrské v České Třebové.
Ida vypomáhá s administrativou v obou hlavních programech nadace, pomáhá s péčí o internetové stránky, zpracovává základní informace o dětech ze zahraničí a další.

Bc. Lenka Staňková, DiS.
V nadaci pracuje od r. 2018 jako koordinátorka programu Zdravá mládež na částečný úvazek.
Lenka vystudovala ekonomii na Univerzitě Pardubice a pastoraci na Evangelikálním teologickém semináři v Praze. Necelý rok strávila v Izraeli dobrovolnickou prací mezi mesiánskými Židy.
Je členkou Církve bratrské v Olomouci. Ráda tráví čas v přírodě, rekreačně sportuje a odpočívá u ručních prací.

Mgr. Jana Brdíčková
Jana vystudovala matematiku a několik let pracovala ve svém oboru. Poté 2 roky pracovala na částečný úvazek v naší nadaci a získala zde zkušenosti a rozhled, které jsou velmi cenné pro její současnou pomoc při rodičovské dovolené. Ráda čte, zpívá a zkouší různé ruční práce. Je členkou Římskokatolické farnosti v České Třebové.
V nadaci pomáhá zejména s tvorbou webových stránek a komunikací na sociálních sítích, poradí si ale i s nejedním „oříškem“ mimo tuto oblast.

Externí pracovníci

Účetní                                                        Ing. Dita Říhová
Daňový poradce                                        Ing. Vlastimil Říha
Auditor                                                       Ing. Libor Balvín
Správa a vývoj databázového systému      Vladimír Nykl

Dobrovolníci

Naše možnosti významně rozšiřuje téměř 80 dobrovolníků a firem. Věnují nám svůj čas a schopnosti nebo nám poskytují službu zdarma nebo s výraznou slevou.

Velice jim děkujeme za nezištnou a obětavou pomoc!

Jejich úplný přehled najdete ve výročních zprávách.

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary