O Nadaci Mezinárodní potřeby

O Nadaci Mezinárodní potřeby

Pomáháme potřebným v České republice i v zahraničí. Dáváme víc než jen vzdělání.

 • Kdo jsme

  • Registrovaná nestátní nezisková právnická osoba. Jsme zapsáni v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl N, vložka 231.
  • Našimi zřizovateli jsou pánové Vladimír Mocek a Daniel Hejzlar. Založili naši nadaci v r. 1995 jako organizaci pomáhající místním křesťanům v úsilí o dílo Kristova evangelia.
  • Jsme křesťanskou mezicírkevní organizací, založenou na biblických principech. Nepodléháme žádné konkrétní církvi.

Náš účel a poslání

Tím je podle statutu podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou činnost v ČR i v zahraničí.

Základní dokumenty

Nadační listina (v pdf); jde o zřizovací listinu podle § 20b občanského zákoníku z r. 1995.
Statut (v pdf); poslední úpravy statutu schválila správní rada nadace 17. 4. 2008. Z tohoto důvodu text statutu obsahuje např. údaje o nadačním jmění či složení správních orgánů, které platily tehdy, ale nyní jsou již jiné. Změny takovýchto údajů nadace zapisuje podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dříve podle zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech) v nadačním rejstříku – tam je najdete vždy aktuální.
Všechny zákonem předepsané listiny jsou zveřejněny ve sbírce listin v nadačním rejstříku.

 • Co, kde a jak děláme

  • Dálková adopce PLUS® (podpora vzdělání dětí) v rozvojových zemích světa – od r. 1997.
  • Program Zdravá mládež jako podpora přednáškové činnosti v českých školách – od r. 1999.
  • Humanitární pomoc v chudých zemích světa.
  • Na tyto a další projekty poskytujeme nadační příspěvky (finanční podporu).
  • Nemáme žádnou pobočku, ale pracujeme výhradně z našeho sídla. Působíme v celé ČR i v zahraničí.
  • Povinnosti a fungování nadací jsou popsané v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., což zajišťuje transparentnost.
Jak financujeme své aktivity i nadační příspěvky
 • Především z darů jednotlivých dárců, právnických osob a církví z ČR a ze zahraničí.
 • Nepřijímáme dary od subjektů, jejichž činnost je v rozporu s posláním a hodnotami naší nadace (např. z hazardu).
 • Kromě darů používáme výnosy nadačního jmění
Mezinárodní spolupráce

Jsme partnerskou součástí mezinárodní sítě International Needs (zkráceně IN), dříve I.N. Network. Stručné informace o International Needs v češtině.

Členství v zastřešujících organizacích

Jsme členem České evangelikální aliance, Křesťanské misijní společnostiAsociace veřejně prospěšných organizací ČR.

 

Dokumentární film o nadaci

Toto 15minutové video o Nadaci Mezinárodní potřeby natočila televize Z1 v listopadu 2010. Mělo být součástí pořadu o neziskovém sektoru, ale televize ukončila svoji činnost dřív, než pořad spustila. Video i autorská práva jsme získali. Mezitím jsme se také přestěhovali ze Smržovky do České Třebové.

Co znamená „nadace“

Nadace je právní forma organizace, zřízená dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. V ČR je asi 500 nadací. Jsou registrované v nadačním rejstříku, vedeném krajskými soudy.
Činnost nadace je vymezena jejím posláním a zaměřením, které zvolí zakladatel (zřizovatel) nadace a ukotví jej ve statutu.
Podle občanského zákoníku je nadace podmnožinou tzv. fundací, což jsou sdružení majetku sloužící ke konkrétně vymezenému účelu.
Nadace tedy získávají finanční prostředky k podpoře práce jiných forem neziskových organizací či subjektů.
Nadace je povinna ve svém názvu vždy uvádět slovo „nadace“, jiné typy neziskových organizací jej používat nesmí. Některé osoby zakládají spolky (dříve občanská sdružení) a protiprávně je označují za nadace. Spolky ovšem nepodléhají tak přísným pravidlům správy majetku a veřejné informační povinnosti jako nadace.

Nadacím vyplývá z občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. mnoho povinností a kontrolních mechanismů a tím se její hospodaření stává maximálně transparentní. Hospodaření nadace podléhá přísné kontrole jak vlastních nadačních orgánů (správní rada, dozorčí rada), tak vnějších (auditor, rejstříkový soud, finanční úřad).

Více o neziskových organizacích


 

Odkaz na staré stránky EN

Skrytí tlačítka "Další aktuality"

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js