Podpora pokračuje i přes pandemii koronaviru

Podpora pokračuje i přes pandemii koronaviru

Milí dárci a příznivci,
pandemie koronaviru ohrožuje lidské životy, ekonomiku a také veřejně prospěšnou činnost. Chtěli bychom se s Vámi aspoň krátce podělit o to, jak to nyní vypadá u nás v nadaci.
V kanceláři bývá pouze jedna pracovnice a ostatní zaměstnanci (naštěstí všichni v plném zdraví) pracují pilně z domu.
Pandemie a související restrikce se dotknou životů těch nejchudších ve světě patrně ještě citelněji než těch našich, a tak děkujeme za věrnost ve Vaší podpoře, bez ní bychom nemohli nikomu pomoci. Podpora dětí a studentů v zahraničí pokračuje bez přerušení, v nejbližší době od nich očekáváme první letošní zprávy. Se zprávami od dětí jsou ale kvůli omezení letecké dopravy či uzavření hranic států spojené různé technické problémy a otazníky. Proto nyní hledáme cesty, jak přenos zpráv od podpořených i jiné technické stránky naší pomoci řešit. Zvažujeme např. hojnější využití elektronické komunikace a další. O všem Vás budeme dále informovat.
Podpora lektorů programu „Zdravá mládež“ pokračuje i přes současnou situaci a pro lektory je nyní cennou pomocí v době nejistoty, než se opět otevřou české školy.
Děkujeme Vám za Vaši věrnost a přejeme Vám pevné zdraví a Boží požehnání.
Tým zaměstnanců Nadace Mezinárodní potřeby

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary