Podpora pokračuje i přes pandemii koronaviru

Situace našich projektů a podpořených v době pandemie

Milí dárci,
ptáte se, co se děje s „Vašimi“ podporovanými dětmi a s jejich rodinami v době pandemie? Jaká je situace lektorů na českých školách v programu Zdravá mládež?

Program Zdravá mládež v ČR

Náš program podporující lektory primární prevence na českých školách dostal zavřením škol tvrdý úder. Lektoři však i nyní zastávají nemalou práci s dětmi a studenty prostřednictvím internetu. Pracují také na certifikačním procesu, který je velmi náročný a obvykle by na něj těžko sbírali čas. Obměňují a vylepšují své přednášky, věnují se zaučení do nových témat, pracují či spolupracují na tvorbě nových programů. Připravují letní tábory a ve výhledu je opět spuštění klubových aktivit.
Prosíme, podporujte je i nadále. Chceme jim naší podporou umožnit přečkat tuto těžkou dobu s nadějí, že se opět vrátí do škol s poselstvím života na zdravých základech.

Děkujeme Vám!

Zahraničí

Získali jsme pro Vás informace z nepřehledné situace v jednotlivých zemích ve světě (viz níže). Umíte si asi představit, jak těžce dopadly následky karantény na chudé obyvatele málo rozvinutých zemí. K uzavření škol tu došlo většinou v době dvou- až třítýdenních prázdnin. Školy zůstávají ovšem i nadále zavřené a omezení pokračují.
Počty infikovaných se zde všeobecně zdají nizoučké, žel ale jen v důsledku omezených možností testování. Strach z šíření koronavirové nákazy je na místě a místní vlády to vědí.
Podpořené děti a jejich rodiny Vás nyní potřebují dvojnásob. Často jde o rodiny námezdních dělníků, kteří se nyní nemohou vydat ani za svým nepatrným výdělkem.
Nakolik nám síly stačí a místní opatření dovolí, pomůžeme dětem a jejich rodinám přečkat tuto dobu, aby se opět mohly vrátit do svých škol. Prosím zůstaňte s námi.
V některých zemích provozuje partnerská organizace International Needs (IN) vlastní školy. Pomozme zachovat školy a jejich učitele pro čas, kdy je bude možno opět využívat.

Zahraniční partneři ze všech zemí kromě jedné nám poskytli první letošní zprávy od podporovaných dětí či studentů pro jejich dárce. Ty jsme jim už zaslali elektronicky nebo je zašleme v nejbližších dnech. Těm dárcům, pro něž jsme zprávy zatím nezískali a přijdou později, jsme v týdnu po 11. 5. poslali vysvětlující e-maily. 
Možnosti dárců posílat dopisy "svým" dětem jsou v této době bohužel omezené. O omezení České pošty zde. Další informace naleznete  u  jednotlivých zemí níže. 
Zároveň kvůli karanténním opatřením nejsme schopni zjistit v zahraničí, jak se daří konkrétním dětem či studentům (i když se dovedeme vcítit do toho, jak na ně jejich dárci právě teď myslí). Děkujeme za pochopení.

Bangladéš

Chlapec dostal balíček s potravinamiPartnerská organizace IN musela kvůli karanténě uzavřít všechny své školy. Ještě předtím rodiče obdrželi také částku podpory na duben, z níž mohou nakoupit potraviny a hygienické potřeby pro své děti. V Bangladéši funguje možnost předávat finance prostřednictvím mobilní služby bKash, což je v současné krizi ohromné. Rodiče mohou i nadále dostávat podporu, která jim umožní ekonomicky přežít.
Ceny potravin začaly rychle růst již v prvních dnech karantény. Bangladéšská kancelář IN pomohla nejpotřebnějším rodinám v oblasti Naogaon a dětem navštěvujícím Centrum pro pracující děti. Nakoupili, zabalili a rozvezli jim balíčky s trvanlivými potravinami a mýdlem. Další pomoc bude probíhat dle aktuální situace a potřeb.
Děti bez rodičů či opatrovníků v dětských domovech Savar a Bethany zůstávají v péči zaměstnanců dětských domovů. Oba domovy si včas zajistily dostatečné zásoby potravin.
Doručování pošty je nyní v Bangladéši zastaveno, dopisy dětem posílat do zahraničí e-mailem můžeme, musíme však počítat s tím, že doručit je pravděpodobně bude možné až po rozvolnění karantény.

Aktuální informace o situaci v Bangladéši naleznete např. zde.

Balíčky s potravinami pro rodiny v BangladéšiBalíčky s potravinami pro rodiny v BangladéšiBalíčky s potravinami pro rodiny v Bangladéši

Burkina Faso

V Burkině Faso je situace vážná, počet nakažených rychle roste, testuje se velmi málo. Zdravotní klinika International Needs je otevřená a snaží se pomáhat, jak může. Na klinice však nejsou testovací soupravy pro COVID-19, proto jsou pacienti se symptomy podobnými COVID-19 směrováni do státní nemocnice. Boj s koronavirem bohužel využívají násilníci a teroristé kolem severní hranice s Mali ke zvýšení svých aktivit.
„Škola Dobré zprávy“, provozovaná organizací IN, je uzavřená. Koordinátorka Tabita je však s rodinami dětí v kontaktu prostřednictvím telefonu a souhlasí s posíláním dopisů od dárců e-mailem. Dopisy pro děti vytiskne, popřípadě přeloží a jak bude moci, bezkontaktně je dětem předá.
K čemu je třeba podpora:
Situace partnerů v Burkině Faso je nyní velmi svízelná, protože provozují vlastní školu s vlastními zaměstnanci. Musí se tedy postarat o jejich náklady přesto, že škola nesmí být nyní otevřena. Prosí nás, abychom jim zachovali věrnost v podpoře. Škola musí přežít, aby se později děti měly kam vrátit. Část prostředků z podpory využívají na nákup potravin a praktickou pomoc rodinám, které jsou na tom nejhůř.

Aktuální informace o situaci v Burkině Faso naleznete např. zde.

Filipíny

Kancelář IN je z důvodu velmi přísné karantény uzavřena a zaměstnanci pracují z domova. Školy byly uzavřeny podobně jako v jiných zemích.
Koordinátorka adopce Bennette je v kontaktu s oblastními koordinátory, kteří mají povědomí o zdraví dětí a jejich rodin. Koordinátorka souhlasí s posíláním dopisů od dárců e-mailem a pokusí se je přeposlat dětem. Je však také možné, že některé bude moci doručit až po rozvolnění karantény. Posílat dopisy běžnou poštou zatím není možné.
K čemu je třeba podpora:
V současné době nemají naši partneři na Filipínách praktické možnosti, jak pomoci rodinám podpořených dětí. Filipínci však mají veliké zkušenosti s distribucí praktické pomoci kvůli častým živelným pohromám. Naše prostředky budou nutně potřebovat pro rodiny, které nyní ztratily řadu již tak důležitých zdrojů svého živobytí. Jakmile se uvolní současná omezení, kolegové na Filipínách jim budou mít čím pomoci. 

Aktuální informace o situaci na Filipínách naleznete např. zde.

Indie

Koordinátorka navštěvuje rodiny v ochranných pomůckách.Mezi 25. březnem a 14. dubnem platil v Indii třítýdenní absolutní zákaz vycházení. Mnoho dělníků pracujících za denní mzdu přišlo ze dne na den o příjem. Zákaz vycházení byl pak prodloužen s tím, že mezi 7. a 10. hodinou dopoledne mohou lidé vyjít ven nakoupit a obstarat další nezbytnosti. Koordinátorka adopce Seema proto navštěvuje ve slumech podporované děti a jejich rodiny. Předává rodinám měsíční podporu a vysvětluje jim též důležité preventivní zásady.
V Indii je pro množství uživatelů během karantény přetížená internetová síť, proto koordinátorka prosí, abychom s posíláním dopisů dětem jak poštou, tak i e-mailem, počkali až se situace uklidní.
Školy jsou v Indii zavřené, stejně jako doučovací centrum Prayas.Návštěva rodiny ve slumu během pandemie
Pracovnice Soňa z tohoto centra však děti povzbuzuje, aby se učily a opakovaly si doma. Většinu z nich karanténa zastihla během skládání závěrečných ročníkových zkoušek. Když potřebují pomoc s učením, mohou zavolat učiteli z centra Prayas, Sahilovi. Soňa se dál v úterý schází s mládeží, byť jen na dálku přes Zoom. S podporovanými dětmi udržuje krom návštěv kontakt i přes telefon a sociální sítě. Karanténa je pro rodiny finančně těžkým obdobím, zároveň ale oceňují společný čas doma, který jindy nemají. Místní křesťanský sbor připravil balíčky potravin a hygienických potřeb a Soňa s dobrovolníky je rozdali padesáti nejpotřebnějším rodinám.

Aktuální informace o situaci v Indii naleznete např. zde.

Indie – studenti biblických škol

Studenti museli dočasně opustit školu a odcestovali domů. Poplatky svým školám uhradili již předem a část financí, určených pro osobní účely, jim umožnila uhradit náklady na cestu. Další výdaje jim vzniknou při znovuotevření škol. Část studentů však kvůli ochranným opatřením nestihla odcestovat a jsou velmi vděční za podporu, která jim pomáhá zajistit obživu.

Nepál

Nepálská kancelář IN pracuje podobně jako v jiných zemích z domu a každý den se v 11 hodin setkává na Skypu k modlitbám za podporované děti a pracovníky, za dárce a světovou situaci. Koordinátor adopce Pranesh je v kontaktu s dětmi a jejich rodinami prostřednictvím telefonu a Messengeru. Mnoho rodičů se živí jako dělníci za denní mzdu a přišli kvůli karanténě ze dne na den o příjem.
Před vypuknutím karantény byla partnerská organizace IN v Nepálu donucena převést veškerou podporu rodinám dětí na formu bankovního styku. Toto opatření vláda zavedla obecně z důvodu zamezení praní špinavých peněz. I v nejzaostalejších částech země fungují ve větších městech banky, kde si rodiny podpořených dětí zakládají účty. Nepálská kancelář i nadále předává rodinám podpořených dětí podporu, která je pro ně nyní ekonomicky nesmírně důležitá.
Doručování pošty je nyní v Nepálu zastaveno, dopisy dětem posílat do zahraničí e-mailem můžeme, musíme však počítat s tím, že doručit je pravděpodobně bude možné až po rozvolnění karantény. 

Aktuální informace o situaci v Nepálu naleznete např. zde.

Uganda

Ugandský prezident vyhlásil v zemi nouzový stav a úplný zákaz vycházení platný nejméně do 5. května. Pohyb obyvatel je omezen pouze po jednom a pěšky. Jezdit mohou jen dodávky s potravinami. Školy byly uzavřeny podobně jako v jiných zemích.
Uganda byla v minulém týdnu postižena také rozsáhlým výpadkem proudu způsobeným defektem elektrárny na Viktoriině jezeře. Výpadek proudu se týkal také z domu pracující koordinátorky adopce Sarah.
K čemu je třeba podpora:
Situace partnerské organizace IN v Ugandě je nyní velmi svízelná, protože provozují vlastní školu s vlastními zaměstnanci. Musí se tedy postarat o jejich náklady přesto, že škola nesmí být nyní otevřena. Prosí nás, abychom jim zachovali věrnost v podpoře. Škola musí přežít, aby se později děti měly kam vrátit. Část prostředků z podpory použili pro praktickou pomoc několika desítkám rodin podpořených dětí. Vláda ale nyní z obav o šíření nákazy zakázala poskytovat dokonce i potravinovou pomoc a koná to sama centrálně.
Naši partneři v Ugandě by chtěli pokračovat v praktické pomoci rodinám podpořených dětí, jakmile se uvolní současná omezení.

Aktuální informace o situaci v Ugandě naleznete např. zde (případně slovensky zde a případné budoucí zprávy zde).

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary