Tiskové zprávy

Podpořte děti z dětského domova v Bangladéši

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) letos zahájila nový projekt a zve čtenáře k jeho pravidelné finanční podpoře. Jde o podporu konkrétních dívek z dětského domova „Savar“ v Bangladéši. Tyto dívky pocházejí z nejnuznějších podmínek; buď přišly o rodiče nebo jsou jejich rodiče příliš chudí a nemohou své dítě uživit. Jak říká výkonný ředitel NMP Mgr. Petr Horáček, který dětský domov Savar na jaře letošního roku osobně navštívil: „Děti tu žijí ve velmi prostých podmínkách, ovšem většina z nich sem přišla – obrazně řečeno – z pekla. Nyní tu dostávají plnou a laskavou péči a to je to, co potřebují nejvíce.“ V Bangladéši podle studie UNICEF z roku 2009 žije více než 3,5 milionů sirotků či opuštěných dětí v extrémní nouzi. Dárce může vybrané dítě podporovat částkou od  940 Kč měsíčně, sledovat jeho pokrok a těšit se z jeho úspěchů.

Hledáme nové lektory programu Zdravá mládež

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) vyhlašuje grantové řízení pro program „Zdravá mládež“, které probíhá do 15. dubna 2016. Pro uzávěrku je rozhodné datum doručení kompletní žádosti do e-mailové schránky.

Hledají se další lektoři, protože mladí lidé jejich službu moc potřebují. V tomto grantovém řízení nadace podpoří přednáškovou práci křesťanských lektorů na českých školách na důležitá etická témata. Přednáškovou činnost mají doplňovat širší volnočasové aktivity. Podrobné informace najdete na internetových stránkách www.mezinarodni-potreby.cz/granty. Program je otevřen pro zájemce z celé ČR. NMP spolupracuje se všemi evangelikálními církvemi, včetně nezávislých sborů.

Nadace Mezinárodní potřeby mění životy už 20 let

V říjnu uplynulo 20 let od vzniku Nadace Mezinárodní potřeby (NMP). Nadace během této doby rozdala přes 60 milionů Kč. Během své existence stále roste a v době svého výročí získává téměř 90 % svých financí z darů z ČR a zčásti též ze zahraničí.

NMP slouží především poskytováním nadačních příspěvků na všestrannou veřejně prospěšnou činnost křesťanů v celé naší republice i v zahraničí. Největší část příspěvků směřovala NMP do svých dvou hlavních programů:
1.    Podpora vzdělání pro chudé děti (Dálková adopce PLUS®)
2.    Podpora etických přednášek pro žáky českých škol (program Zdravá mládež).
Na každý z těchto dvou programů NMP poskytnula za celou dobu přes 26 milionů Kč.

Staňte se lektorem programu Zdravá mládež

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) vyhlašuje grantové řízení pro program Zdravá mládež, které probíhá od 15. 2. 2015  do 15. dubna 2015.
„Přeloženo do češtiny“: chcete-li se stát lektorem v programu Zdravá mládež, nyní máte šanci! V tomto grantovém řízení nadace podpoří přednáškovou práci křesťanských lektorů na českých školách na důležitá etická témata. Přednáškovou činnost mají doplňovat širší volnočasové aktivity.

Hledáme administrativního pracovníka

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP, www.mezinarodni-potreby.cz) je nezisková křesťanská organizace. Finančně podporuje křesťanské aktivity v celé ČR a v zahraničí.

Začínáme Dálkovou adopci PLUS® v Bangladéši

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) zahajuje nový projekt: Dálková adopce PLUS® v Bangladéši. Tentokrát můžete pomáhat nejchudším ze slumů v jedné z nejlidnatějších zemí světa, kde vládne nadpoloviční negramotnost a 90 % obyvatel se hlásí k islámu. Naše partnerská organizace International Needs zde již 40 let rozvíjí charitativní projekty.

Máme nové webové stránky

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) spustila nové internetové stránky na adrese www.mezinarodni-potreby.cz. Najdete je také zadáním adresy www.zdrava-mladez.cz, www.dalkova-adopce.cz nebo původní adresy www.incz.info.

Patnáct let programu Zdravá mládež

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) vydala loni 2,75 milionu Kč na podporu křesťanských lektorů v českých školách. Tímto rekordem také oslavila 15 let existence svého programu Zdravá mládež. Celkem 18 lektorů ze sedmi evangelikálních církví hovořilo v loňském roce na českých školách k 53 000 mladých lidí.

Grantové řízení 2014

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) vyhlásila grantové řízení pro program „Zdravá mládež“ s uzávěrkou 16. února 2014. V tomto řízení nadace podpoří přednáškovou práci křesťanských lektorů na českých školách na důležitá etická témata. Přednáškovou činnost mají doplňovat širší volnočasové aktivity.

Křesťanští lektoři se po roce opět sejdou

Ve dnech 3. a 4. září 2013 proběhne v Konferenčním centru Immanuel, Slavíkov-Dlouhý, tradiční soustředění lektorů přednáškové práce na školách. Podrobné informace najdete na Soustředění lektorů 2013. Soustředění pořádá Nadace Mezinárodní potřeby pro lektory podporované v programu Zdravá mládež už od roku 2003. Postupně se začalo zapojovat také stále více hostů, kteří mají zájem o tento typ služby.

Nadace Mezinárodní potřeby pomáhá desetitisícům mladých

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) zveřejnila na svých internetových stránkách výroční zprávu za rok 2012. V uvedeném roce nadace překonala svá dosavadní maxima, když rozdala rekordních 5,5 milionu Kč nadačních příspěvků.

Vyhlašujeme grantové kolo 2013

Nadace Mezinárodní potřeby (dále jen NMP) vyhlásila veřejné kolo rozdělování nadačních příspěvků s uzávěrkou 22. února 2013. Jde o podporu přednáškové práce křesťanů na českých školách spojené s následnou činností a s návazností na místní církev (program Zdravá mládež). Více najdete na internetových stránkách www.mezinarodni-potreby.cz/granty.

Podporujeme nové lektory v programu Zdravá mládež

Na českých školách začali nyní působit tito noví lektoři:
Radek Hejret, Petr Kadlec, Helena Komasová, Pavel Kotouček, Karla Mihatschová, Władysław Motyka a Petra Stránská.
Jsou z těchto krajů: Středočeský, Pardubický, Jihočeský, Jihomoravský, Královéhradecký a Moravskoslezský.

Zveřejnili jsme výroční zprávu 2011

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel Nadace Mezinárodní potřeby, uvedl: „Nadace ve svých programech a ukazatelích neustále roste již mnoho let, a to i v období ekonomické krize. V roce 2011 jsme rozdali rekordních 4 302 235 Kč nadačních příspěvků. Těšíme se z vytrvalé podpory drobných dárců, kteří důvěřují našim programům. Svými dary se dárci stávají součástí řešení tam, kde je nouze“.  

Vyhlašujeme grantové řízení 2012

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) vyhlašuje grantové řízení k rozdělování nadačních příspěvků s uzávěrkou do 24. února 2012. Jedná se o podporu přednáškové práce křesťanů na českých školách spojené s následnou činností a s návazností na místní církev (program Zdravá mládež), informoval ředitel nadace Petr Horáček. Podrobnosti se nacházejí na internetových stránkách.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js