Začínáme Dálkovou adopci PLUS(R) v Bangladéši

Začínáme Dálkovou adopci PLUS® v Bangladéši

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) zahajuje nový projekt: Dálková adopce PLUS® v Bangladéši. Tentokrát můžete pomáhat nejchudším ze slumů v jedné z nejlidnatějších zemí světa, kde vládne nadpoloviční negramotnost a 90 % obyvatel se hlásí k islámu. Naše partnerská organizace International Needs zde již 40 let rozvíjí charitativní projekty.

Podrobnosti, děti čekající na dárce i informace k přihlášce najdete zde. Pomoc je určena chudým dětem bez rozdílu vyznání, které pocházejí ze slumu Naogoan na severu Bangladéše a ze slumu v hlavním městě Dháka. IN Bangladéš zde pro ně provozuje vlastní školy. Výše podpory dětí je  700 Kč měsíčně. Podpora dětem zajistí vzdělání, výživný oběd 6x týdně a zdravotní péči. Děti mají navíc přirozenou možnost poznat křesťanské hodnoty. Dárce dostává zprávy od vybraného dítěte a může sledovat, že se mění osud jednoho z nejchudších dětí na světě, které podporuje.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel NMP, říká k zahájení podpory pro Bangladéš: „Obdivujeme naše statečné kolegy – křesťany z Bangladéše, kteří díky své praktické pomoci získali mnoho respektu, přestože se netají svou vírou v Krista. Nebojí se hlásat poselství, které je v jejich zemi terčem nenávisti, ale zároveň prokazují praktickou lásku způsobem, který dělá dojem i na zapřisáhlé nepřátele křesťanství. Podpora dětí z Bangladéše rozšíří pomoc, kterou dárci z ČR prostřednictvím NMP poskytují už od r. 1997 do Nepálu, později i na Filipíny, na Srí Lanku, do Ugandy a do Indie.“

Nadace Mezinárodní potřeby je křesťanská organizace, která byla založena na pomoc křesťanům v úsilí o dílo Kristova evangelia. Jejím posláním je podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny v ČR i v zahraničí.

Významným projektem NMP v ČR je od r. 1999 také program „Zdravá mládež“. Je to podpora přednáškové činnosti na českých školách – přednášky se týkají etických témat. Lektoři jsou z křesťanských neziskových organizací a ročně zasahují životy desetitisíců mladých lidí v naší vlastní zemi. NMP tento program každoročně rozšiřuje formou grantového řízení do dalších částí ČR.

Kliknutím na fotografii se zobrazí její originální verze v tiskové kvalitě, kterou si můžete stáhnout.
Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s Nadací Mezinárodní potřeby.
Není-li v popiskách u fotografií uvedeno jinak, při jejich použití je vždy třeba uvádět: „Foto: archiv Nadace Mezinárodní potřeby“ nebo „Foto: archiv NMP“.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js