Podpořte děti z dětského domova v Bangladéši

Podpořte děti z dětského domova v Bangladéši

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) letos zahájila nový projekt a zve čtenáře k jeho pravidelné finanční podpoře. Jde o podporu konkrétních dívek z dětského domova „Savar“ v Bangladéši. Tyto dívky pocházejí z nejnuznějších podmínek; buď přišly o rodiče nebo jsou jejich rodiče příliš chudí a nemohou své dítě uživit. Jak říká výkonný ředitel NMP Mgr. Petr Horáček, který dětský domov Savar na jaře letošního roku osobně navštívil: „Děti tu žijí ve velmi prostých podmínkách, ovšem většina z nich sem přišla – obrazně řečeno – z pekla. Nyní tu dostávají plnou a laskavou péči a to je to, co potřebují nejvíce.“ V Bangladéši podle studie UNICEF z roku 2009 žije více než 3,5 milionů sirotků či opuštěných dětí v extrémní nouzi. Dárce může vybrané dítě podporovat částkou od  940 Kč měsíčně, sledovat jeho pokrok a těšit se z jeho úspěchů.

Savar je dívčí dětský domov, který provozuje křesťanská organizace International Needs (IN) v Bangladéši již od r. 1980, NMP se k tomuto projektu připojila v tomto roce. Bydlí zde asi 200 dívek, kterým domov poskytuje bezpečí, ubytování, veškeré potřeby, oblečení, jídlo, zdravotní péči i kvalitní vzdělání. Při domově funguje základní a střední škola s deseti učiteli a malé koleje pro vysokoškoláky. Škola až do 10. třídy je součástí domova. Poté mohou děti studovat na jiných školách a dál bydlí v dětském domově. Dětský domov má křesťanský charakter a děti zde dostávají příležitost, aby se přirozeně seznámily s křesťanskými hodnotami. Veškerá pomoc IN je možná jen díky podpoře dárců. K podpoře dívek, které čekají na své dárce, se můžete přihlásit zde.

Děti za pobyt v domově nic neplatí. Provozní náklady jsou pokrývány z pravidelné podpory dárce každého dítěte v rámci programu Dálková adopce PLUS®. Celkové měsíční náklady na jednu dívku z domova Savar jsou 2 820 Kč, dárce však může platit i částečnou podporu od 940 Kč. Dárci od NMP na oplátku dostávají pravidelné zprávy o dítěti stejně, jako tomu je v jejích ostatních projektech Dálkové adopce PLUS®, podpoře studia dětí v Bangladéši, Nepálu, Indii, na Filipínách a v Ugandě.

Nadace Mezinárodní potřeby je křesťanská organizace, která byla založena v roce 1995 na pomoc křesťanům v úsilí o dílo Kristova evangelia. Jejím posláním je podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny v ČR i v zahraničí.

Významným projektem NMP v ČR je od r. 1999 také program „Zdravá mládež“. Je to podpora přednáškové činnosti na českých školách – přednášky se týkají etických témat. Lektoři jsou z křesťanských neziskových organizací a ročně zasahují životy desetitisíců mladých lidí v naší vlastní zemi. NMP tento program každoročně rozšiřuje formou grantového řízení do dalších částí ČR.

 

Kliknutím na fotografii se zobrazí jejich originální verze v tiskové kvalitě, které si můžete stáhnout.
Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s Nadací Mezinárodní potřeby.
Není-li v popiskách u fotografií uvedeno jinak, při jejich použití je vždy třeba uvádět: „Foto: archiv Nadace Mezinárodní potřeby“ nebo „Foto: archiv NMP“.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js