Staňte se lektorem programu Zdravá mládež

Staňte se lektorem programu Zdravá mládež

Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) vyhlašuje grantové řízení pro program Zdravá mládež, které probíhá od 15. 2. 2015  do 15. dubna 2015.
„Přeloženo do češtiny“: chcete-li se stát lektorem v programu Zdravá mládež, nyní máte šanci! V tomto grantovém řízení nadace podpoří přednáškovou práci křesťanských lektorů na českých školách na důležitá etická témata. Přednáškovou činnost mají doplňovat širší volnočasové aktivity.

Podrobné informace najdete na internetových stránkách www.mezinarodni-potreby.cz/granty. Program je otevřen pro zájemce z celé ČR. NMP spolupracuje se všemi evangelikálními církvemi. Možná Vás Pán Bůh povolává do této důležité práce.

Už 16 let podporuje NMP v programu Zdravá mládež křesťanské lektory, kteří přednášejí na českých školách na důležitá životní témata. Podpora NMP je dlouhodobá a pokud nenastanou problémy, spolupracuje NMP s lektory mnoho let. Díky tomu se mohou práci s mladými věnovat profesionálně. NMP také každý rok organizuje třídenní soustředění pro křesťanské lektory a další příznivce této práce, kam loni přijelo na 50 účastníků. Jsou to dny plné sdílení zkušeností, inspirace, nápadů. Podpora práce křesťanských lektorů je hlavním programem NMP od roku 1999.

„V neziskovém sektoru je nejtěžší získávat prostředky na mzdy. Proto se nadace rozhodla poskytovat podporu především na mzdové náklady. Výše grantu pro plnočasovou práci jednoho lektora je v průměru asi 220 000 Kč ročně, což už je významná částka. Příspěvky NMP od zahájení tohoto programu až dosud dosáhly výše 25 milionů Kč,“ upřesnil Petr Horáček.

Jeden z nejnovějších lektorů programu Zdravá mládež, Mgr. Pavel Slepička, zahájil svoji práci s podporou NMP teprve v září 2014. Pro školy v jeho okolí to byla novinka, ale dveře do škol se rychle otevíraly, což je vždy zázrak. Školy brzy zjistily, že Pavel nabízí kvalitní službu pro mladé. Sám o tom napsal:

„Moje práce ve školách působí pozitivní ohlas nejen mezi žáky, ale i mezi učiteli. Vědí, proč tam jsem, pozdraví a usmějí se, i když se osobně neznáme a doposud jsme se nebavili. Žáci vesele mávají, zdraví, nebo se přicházejí zeptat, kdy je zase navštívím. Samozřejmě ne všichni, ale přibývá jich. Paní učitelky hledají různé možnosti, jak naši spolupráci vylepšit, jak na osobní rovině, tak i technicky. Zásadní je, že roste důvěra, spokojenost a vyhlídky do budoucna. Programy se učitelům i žákům líbí, je tu zájem pokračovat. Žáci postupně přicházejí na to, že se nejedná o přednášku, kterou je možno prospat, ale o interaktivní program, kdy se očekává jejich přispění a vzájemná spolupráce.“

Kromě programu Zdravá mládež má NMP i zahraniční projekty, jako např. Dálková adopce PLUS® v šesti zemích světa a „Nepálští studenti biblických škol v Indii“.

Nadace Mezinárodní potřeby vznikla v roce 1995. Je členem mezinárodní sítě nezávislých národních organizací International Needs, České evangelikální aliance a Křesťanské misijní společnosti. Byla založena jako necírkevní organizace pomáhající místním křesťanům v úsilí o dílo Kristova evangelia.

Kliknutím na fotografii se zobrazí její originální verze v tiskové kvalitě, kterou si můžete stáhnout.
Fotografie určené ke stažení jsou k dispozici pouze pro novináře/novinářky a jejich použití je povoleno jen v souvislosti s Nadací Mezinárodní potřeby.
Není-li v popiskách u fotografií uvedeno jinak, při jejich použití je vždy třeba uvádět: „Foto: archiv Nadace Mezinárodní potřeby“ nebo „Foto: archiv NMP“.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js