Základní informace

Základní informace o Nadaci Mezinárodní potřeby

Nadace Mezinárodní potřeby je česká nestátní nezisková organizace. Je to křesťanská, ale necírkevní organizace – nespadá pod žádnou konkrétní církev. Působí v ČR i v zahraničí, přičemž nemá žádnou pobočku, ale pracuje výhradně ze svého sídla. Nadace je členem mezinárodní sítě nezávislých národních organizací International Needs, dále členem České evangelikální aliance a Křesťanské misijní společnosti.

Vznik a poslání
Nadace Mezinárodní potřeby byla založena roku 1995 zřizovateli Danielem Hejzlarem a Vladimírem Mockem jako organizace pomáhající místním křesťanům v úsilí o dílo Kristova evangelia.
Jejím účelem je podpora neziskových projektů s křesťanskými kořeny, které usilují o všestrannou veřejně prospěšnou činnost v ČR i v zahraničí.

Příspěvky a zdroje
Během své existence rozdala Nadace Mezinárodní potřeby téměř 95,5 milionů Kč v ČR i v zahraničí.
Většina finančních zdrojů pro činnost Nadace Mezinárodní potřeby pochází od dárců z ČR a ze zahraničí. Nadace nepřijímá peníze z hazardu a od subjektů, jejichž činnost je v rozporu s jejím posláním.
Nadace Mezinárodní potřeby byla úspěšná ve II. etapě rozdělování prostředků z Nadačního investičního fondu (NIF) v r. 2001. Díky své dosavadní činnosti se nadace umístila na 31. místě z 89 uchazečů. Získané prostředky od Fondu národního majetku jsou uloženy jako nadační jmění, jehož výnosy nadace každý rok rozděluje ve veřejném grantovém řízení.

Hlavní projekty Nadace Mezinárodní potřeby:

Program „Zdravá mládež“ je podpora přednáškové činnosti na českých školách – přednášky se týkají etických témat. Lektoři jsou z křesťanských neziskových organizací a ročně zasahují životy desetitisíců mladých lidí v naší vlastní zemi. Přednášky doplňují různorodé volnočasové aktivity. Tento program podporuje nadace od r. 1999.

Dálková adopce PLUS® umožňuje dětem z chudých oblastí získat základní či vyšší vzdělání. Dětem se dostává také další praktická pomoc a mají přirozenou možnost poznat křesťanské hodnoty. Dárce dostává zprávy od vybraného dítěte a může sledovat, že se mění osud jednoho z nejchudších dětí na světě, které podporuje. Tento projekt jsme zahájili v roce 1997.

Lidé v nadaci (organizační struktura)

O nadaci včetně základních dokumentů

Historie nadace

 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary