Více o adopci

Zdá se ti, že se máš špatně?

Kdyby se celá populace planety Země smrskla na vesnici o stu obyvatel, kde by však zůstal zachován poměr všech lidských odlišností – jak by potom tahle maličkatá, různorodá vesnička vypadala? Tak to přesně bylo předmětem pátrání Philipa M. Hartera, lékaře z Nemocnice u Stanfordské Univerzity. Tady jsou výsledky jeho výzkumu…

Ve vesnici by žilo:
55 Asiatů, 21 Evropanů, 14 obyvatel ze Západní polokoule, 8 Afričanů
52 žen, 48 mužů
70 “barevných”, 30 bělochů
70 jiného vyznání, 30 křesťanů
89 heterosexuálů, 11 homosexuálů
6 lidí by vlastnilo veškerý světový majetek
6 by bylo z USA
80 by žilo v domě, který by neodpovídal standardu
70 by neumělo číst
50 by trpělo podvýživou
1 by byl na prahu smrti
1 by byla těhotná
1 by měl vysokoškolské vzdělání
1 by vlastnil počítač

Můžete o tom přemýšlet takto:

Žijete-li v pěkném bytě, máte dost jídla a umíte číst, jste členem velmi úzké skupiny.
Máte-li pěkný byt, jídlo, umíte číst a vlastníte počítač, jste členem elity.
Pokud se ráno vzbudíte a jste více zdraví než nemocní, jste šťastnější, než celý milion lidí, který nepřežije tento týden.
Pokud jste nikdy nebyl v bitvě, nezažil osamělost uvěznění, utrpení mučení, nebo sevření hladu, jste na tom lépe než 500 miliónů lidí tohoto světa.
Pokud můžete chodit do církve, aniž byste se museli obávat ponížení, zatčení, mučení nebo smrti, jste šťastnější než miliarda lidí, kteří nemají to štěstí.
Pokud máte jídlo v lednici, oblečení na sobě, střechu nad hlavou a kde spát…, jste bohatší než 75 % lidí na této planetě.
Máte-li peníze v bance, ve své peněžence a střádáte si do kasičky, jste mezi 8 % nejbohatších lidí světa.
Pokud jsou vaši rodiče stále naživu a svoji, jste velmi vzácný případ.
Držíte-li hlavu zpříma s úsměvem na tváři a jste skutečně vděční, jste požehnaní, protože většina lidí má tu možnost, ale nedělá to.
Držíte-li něčí ruku, objímáte-li někoho, nebo se jen dotýkáte jeho ramene, jste požehnaní, protože umíte nabídnout léčivý dotek.

Adopce je nadějí pro lidi ze slumů

Ve slumech žije miliarda lidí

Nyní žije ve slumech miliarda lidí, za třicet let to bude dvojnásobek.

Střed Addis Abeby připomíná moderní město jen zdálky. O kousek dál však začíná skutečný středověk – slumy. Přejdete po lávce nad železniční tratí (střeží ji už policisté) a vejdete do čtvrti bahnitých uliček, kde se vždy několik domů z hlíny a plechu dělí o díru do země, což je společný záchod. Mají tady i kanalizaci: splašky vytékají z každého domu a míří do strouhy, která lemuje ulici.

Lidé, kteří tam žijí, si myslí, že jednou budou bydlet lépe. Omyl, bude to ještě horší.

Slum se stane synonymem pro město. Taková je realita, jak ji načrtla zpráva OSN, která byla právě zveřejněna.

Ve slumech Addis Abeby, Manily či Bamaka člověka nejvíc překvapí, že ačkoliv mají stigma trvalého bydliště bídy, nemocí a anarchie, často z nich vycházejí lidé v oblecích.
Je to logické: ve slumech totiž dnes žije každý šestý obyvatel světa, tedy miliarda lidí. Vezmeme-li v úvahu, že slumy jsou ve městech, pak to lze říct i takto: každý třetí člověk, jenž žije ve městě, bydlí ve slumu.
Podle OSN budou za třicet let ve slumech bydlet až dvě miliardy lidí. Zpráva OSN dochází ke skličujícímu závěru, že ačkoliv řešení problému slumů už mělo být na cestě, situace je naopak horší a horší.
Někde už se dokonce slumy staly městem, protože normální čtvrti jsou menšinovou enklávou. “V některých městech rozvojových zemí se slumy tak rozrůstají, že se od nich bohatí musí oddělovat branami,” píše se ve zprávě.
Nejohyzdnější slumy na světě jsou možná v Lagosu, největší možná v Kalkatě, nejbizarnější možná v Manile. Ale nejděsivější asi jsou kupodivu v brazilském Sao Paulu, výstavném městě s houštinou bílých mrakodrapů, která je dokonce ještě hustší než ta v New Yorku.
Snad nikde na světě nežijí bída a blahobyt tak těsně vedle sebe. Je to symbióza tělo na tělo. Hranice mezi slumem a výstavností tady má často jen šíři domovní stěny. Vozovku a vysoký dům dělí někde jen metr, možná metr a půl prostoru. A tady, na pásu země mezi zdí a krajnicí, vznikl souvislý pás chatrčí z lepenky, plechu, listí a papíru. Jsou přilepeny k domům jako vlaštovčí hnízda. Jedete autem dvacet centimetrů od míst, kde spí, jedí a milují se lidé. Z autobusu je vidět až dovnitř.
Podobná místa jsou všude v rozvojovém světě, ať už se jim říká kampungy jako v Indonésii, bidonvilly jako ve frankofonní Africe, favely jako v Brazílii či townshipy jako v Jižní Africe. Ve slumech žije 554 milionů Asiatů, 128 milionů Latinoameričanů a 187 milionů Afričanů (toto číslo mimo jiné znamená i to, že ve slumu žije sedmdesát procent městské populace).
V některých městech, například v indické Kalkatě, bydlí ve slumu polovina obyvatel.
Zpráva OSN dochází k závěru, že jde o časovanou bombu. “Již dnes je v Latinské Americe mnoho slumů, kam policie nesmí. V Africe jsou výbušné slumy,” řekla Anna Tibaijuka, ředitelka agentury OSN Habitat, jež zprávu vydala. Odborníci se shodují, že prohlubující se sociální propast bude mít bezpečnostní následky a v důsledku se stává globálním problémem.
Jeho možný rozsah je zneklidňující: podle zprávy bude na světě v roce 2050 žít devět miliard lidí, z toho šest miliard ve městech – a z nich budou tři a půl miliardy obyvateli slumů.
(MF DNES, Milan Vodička, 7. 10. 2003)

OSN: Šestina lidí žije ve slumech
NEW YORK – Šestina světové populace, tedy skoro miliarda lidí, žije ve slumech. Nebudou-li se tím rozvinuté země zabývat, může se počet lidí v chudinských čtvrtích do roku 2030 zdvojnásobit. Vyplývá to ze zprávy, již zveřejnilo Středisko OSN pro lidská sídla – Habitat (UNCHS). Hlavním poznatkem je, že v chudinských čtvrtích žije asi polovina obyvatel všech měst. Týká se to zejména Asie a Afriky, ale ušetřeny nejsou ani rozvinuté státy, v nichž údajně žije ve slumech 54 milionů lidí.
(Lidové noviny, 7. 10. 2003)

Adopce dětí na dálku – pomoc aspoň pro některé
International Needs je naše partnerská organizace, se kterou úzce spolupracujeme v programu Dálková adopce PLUS®. Pomáhá právě těm nejchudším. Filipínská pobočka této organizace hledá dárce pro děti ze slumů, stejně tak bangladéšská pobočka. Naším prostřednictvím můžete pomoci některému dítěti z těchto i z jiných zemí.

Přečtěte si o nouzi v Dháce, hlavním městě Bangladéše: “Dháka je město, které stahuje chudáky. Venkované, kteří se nemohou uživit, přicházejí, aby nakopli zlatou žílu. Končí ve slumech. Bangladéš je chudobinec Asie a ti nejchudší Bangladéšané přicházejí právě sem. Je to esence bídy.”