Dříve jsme podpořili

Dříve jsme podpořili

Dříve, než jsme stanovili priority při vzniku činnosti nadace, uvažovali jsme, čím bychom asi nejvíc přispěli nebo lépe prospěli této zemi. Společně se zřizovateli nadace jsme prožívali a jevilo se nám, že v té době na začátku 90. let minulého století bude nejúčelnější oslovit mladou generaci. Vnímali jsme, že tam je asi největší potenciál a že to je oblast, do které bychom chtěli investovat a na kterou bychom se chtěli zaměřit. Rozhodli jsme se, že bude nejúčelnější oslovit mladé právě v té oblasti, která se nám v naší zemi zdála jakoby tabuizovaná, jako by problémy, které se v těchto oblastech vztahů, sexu a i případného nebezpečí objevují, byly považovány za něco vedlejšího, nepodstatného. Nikdo se tím příliš nezabýval, a tak se rodil program Zdravá mládež...

Jiří Krejčí, předseda správní rady, rok 2006

 


Miloslav Fanta v programu od 1. 2. 2006 do 31. 5. 2016

Působil v organizaci: Slánka, z.s.

Oblast: Mladá Boleslav
Církevní příslušnost: Jednota bratrská

 

Helena Komasová v programu od 1. 9. 2012 do 31. 5. 2016

Působila v organizaci: Klub Pathfinder, z.s.

Oblast: Písek, Milevsko
Církevní příslušnost: Církev adventistů sedmého dne

 
Bc. Roman Kladivo v programu od 1. 7. 2006 do 30. 4. 2014

Působil v organizaci: Maják, o.p.s.

Oblast: Liberec
Církevní příslušnost: Jednota bratrská Liberec
 

Władysław Motyka v programu od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2014

Působil v organizaci:
Církev živého Boha sbor Frýdek-Místek od 1. 5. 2012 do 30. 4. 2013
Dzoe, o.s. od 1. 5. 2013 do 30. 4. 2014

Oblast: Frýdek-Místek, Krnov
Církevní příslušnost: Církev živého Boha Frýdek-Místek
 

Bc. Petra Mecnerová v programu od 1. 2. 2007 do 30. 4. 2010

Působila v organizaci:
Filadelfie o. s. od 1. 2. 2007 do 31. 12. 2007
Pavučina, o. s. Den, pobočka Ostrava od 1. 1. 2008 do 30. 4. 2010

Oblast: Frýdek-Místek, později Ostrava
Církevní příslušnost: Apoštolská církev, později Českobratrská církev evangelická
 
Roman Želonka  v programu od 1. 1. 2008 do 30. 4. 2010

Působil v organizaci: Občanské sdružení ZIP

Oblast: Havířov
Církevní příslušnost: Apoštolská církev

Ing. Martin Čechák v programu od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2008

Působil v organizaci:
Unie Kompas od 1. 1. 2001 do 30. 6. 2003
Jaspis, o.s. od 1. 7. 2003 do 31. 12. 2008

Oblast: Zlín, později Kroměříž
Církevní příslušnost: Bratrská jednota baptistů


Lektor si přál skrýt své jméno z důvodů, které respektujeme.
V programu od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2007

Působil v organizaci: Občanské sdružení ZIP
Oblast: Havířov
 
Vojtěch Horáček v programu od 1. 1. 2003 do 31. 1. 2007

Působil v organizaci: Občanské sdružení Filadelfia
Oblast: Blansko
Církevní příslušnost: Bratrská jednota baptistů

Lucie Eliášová (za svobodna Baštecká) v programu od 1. 1. 2003 do 31. 5. 2006

Působila v organizaci: Unie Kompas
Oblast: Zlín
Církevní příslušnost: Bratrská jednota baptistů
 
Mgr. František Krampota v programu od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005

Působil v organizaci: Sbor Církve bratrské v Chrudimi
Oblast: nadregionální
Církevní příslušnost: Církev bratrská
 
Zdeněk Pospíšil v programu od 1. 3. 2004 do 31. 12. 2005

Působil v organizaci: Sbor Bratrské jednoty baptistů, Karlovy Vary
Oblast: nadregionální
Církevní příslušnost: Bratrská jednota baptistů

Pavel Pabián v programu od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2005

Působil v organizaci:
Občanské sdružení Libuše od 1. 1. 2002 do 30. 12. 2002
Sbor Křesťanské společenství Děčín od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2005

Oblast: Litvínov, později nadregionální
Církevní příslušnost: Církev bratrská, později Křesťanská společenství
 
Lenka Poskočilová, DiS. v programu od 1. 2. 2003 do 28. 2. 2004

Působila v organizaci: Pro Vás, o. s.
Oblast: Olomouc
Církevní příslušnost: Bratrská jednota baptistů
 
Michal Petratur, B.Th. v programu od 1. 7. 2003 do 31. 12. 2003

Působil v organizaci: Unie Kompas
Oblast: Zlín
Církevní příslušnost: Bratrská jednota baptistů
 
Arpád Csolák v programu od 1. 1. 2003 do 31. 12. 2003

Působil v organizaci: Sbor Jednoty bratrské v Praze
Oblast: Praha
Církevní příslušnost: Jednota bratrská
 
Ivana Opravilová v programu od 1. 4. 2001 do 31. 12. 2003

Působila v organizaci: Občanské sdružení Slunce svítí pro každého
Oblast: Vysoké Mýto
Církevní příslušnost: Bratrská jednota baptistů
 
Ing. Dalibor Novák v programu od 1. 9. 2002 do 30. 9. 2003

Působil v organizaci: Archa, občanské sdružení
Oblast: České Budějovice
Církevní příslušnost: Bratrská jednota baptistů
 
Jiří Lachman v programu od 1. 9. 2001 do 31. 3. 2003

Působil v organizaci: EXODUS, občanské sdružení
Oblast: Vlašim
Církevní příslušnost: Církev bratrská
 
Emilie Kramolišová v programu od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002

Působila v organizaci: Unie Kompas
Oblast: Zlín
Církevní příslušnost: Bratrská jednota baptistů
 
Michal Malina v programu od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002

Působil v organizaci: Sbor Apoštolské církve v Havířově
Oblast: Havířov
Církevní příslušnost: Apoštolská církev

Michal Malina je v programu Zdravá mládež znovu od 1. 5. 2010
 
Jiří Kucián v programu od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2002

Působil v organizaci: Občanské sdružení Libuše
Oblast: Litvínov
Církevní příslušnost: Církev bratrská
 
RNDr. Jiří Preis v programu od 28. 9. 1999 do 31. 12. 2002

Působil v organizaci: Křesťanské společenství Plzeň
Oblast: Plzeň
Církevní příslušnost: Křesťanská společenství
 
Mgr. Pavel Trefný v programu od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2002

Působil v organizaci: Sbor Církve bratrské v Praze 2
Oblast: Praha
Církevní příslušnost: Církev bratrská
 
Tomáš Gregor v programu od 10. 11. 1999 do 31. 12. 2000

Působil v organizaci: Občanské sdružení Libuše
Oblast: Litvínov
Církevní příslušnost: Církev bratrská
 
Pavla Titěrová (za svobodna Přibylová) v programu od 10. 3. 2000 do 31. 12. 2000

Působila v organizaci: Unie Kompas
Oblast: Zlín
Církevní příslušnost: Bratrská jednota baptistů
 
Hana Branovická v programu od 1. 12. 1998 do 30. 4. 1999

Působila v organizaci: Sbor Církve bratrské v Litvínově
Oblast: Litvínov
Církevní příslušnost: Církev bratrská

 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Jsme členem mezinárodní organizace International Needs.
Jsme členem Křesťanské misijní společnostiČeské evangelikální aliance.