Jak se stát lektorem

Jak se stát lektorem

Lektorem s naší podporou
Program „Zdravá mládež“ stále rozšiřujeme o podporu nových lektorů. Lektoři v tomto programu od nás získávají:

  • dlouhodobou finanční podporu
  • Nadace Mezinárodní potřeby (NMP) se stane jejich strategickým partnerem, který zajišťuje významnou částku nákladů
  • individuální přístup
  • účast na našem každoročním „Soustředění lektorů“ zdarma
  • stojíme za nimi modlitbou a účastí a spolu s námi i desítky dárců z ČR a zahraničí
  • osobní kontakt s pracovníky NMP prostřednictvím našich návštěv přednášek

Lektorskou činnost podporujeme od roku 1999, podpořili jsme již 45 různých lektorů a vynaložili na ni 34 milionů Kč. 

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Jak se stát lektorem
Prožíváte povolání do lektorské práce na českých školách? I Vy se můžete stát lektorem v našem programu Zdravá mládež.
K lektorské práci nejprve potřebujete získat předlohy pro programy, které budete nabízet na školách. Můžete si vytvořit vlastní. Mnoho kvalitních programů již zpracovaly organizace, s nimiž spolupracujeme: zejména ACET ČR, z. s.; Národní iniciativa pro život, o.p.s.; Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém, z. s. (známá též jako ICEJ).
S připraveným programem oslovíte školy ve Vašem okolí.  


O naši podporu formou grantových příspěvků můžete žádat v průběhu grantového řízení ZDE. O grant obvykle žádá nezisková organizace či církev, která Vaši práci zaštítí. Lektoři jsou zaměstnanci těchto organizací, nikoliv naši. Výjimečně však podporujeme i fyzické osoby jako OSVČ. Podrobné podmínky naší podpory najdete rovněž na výše uvedeném odkazu, kde jsou též instrukce k podání žádosti. Žádost se podává elektronicky.

Jak mají vypadat programy ve škole?
Lektorská práce má dnes již řadu forem – někteří lektoři si posluchače posadí do kroužku a vedou program spíše jako besedu, jiní mluví tradičně u tabule. Jakou formu zvolíte Vy, záleží zcela na Vás a Vašich preferencích. Mezi lektory získává postupně převahu a oblibu besední forma, která zapojuje interaktivně posluchače do tématu. Forma frontální přednášky s využitím promítané prezentace buď ustupuje nebo se kombinuje s interaktivními formami besedy.

Jak se dostanu do škol?
Pokud jste připraveni realizovat vlastní programy či jste vyškoleni v programech již existujících organizací, oslovíte s Vaší nabídkou školy ve svém okolí či v regionu, ve kterém chcete působit. První rok či dva může být náročnější, než si školy vybudují k lektorovi důvěru. Trpělivá práce spojená s modlitbou Vaší i těch, kdo za Vámi stojí, přináší ovoce.

 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary