Podpořte program

Podpořte program Zdravá mládež

Napadlo Vás někdy, že i v naší zemi máme mnoho sirotků? „Sirotky“ se stávají mladí lidé, kterým se z jejich života „ztratili“ rodiče jako někdo, kdo s nimi má úzký vztah, kdo s nimi hovoří a zásadně ovlivňuje utváření jejich hodnot. Ujměte se s námi i těchto sirotků!

Mladá generace v ČR strádá a potřebuje pomoc
Dnešní generace mladých má materiální dostatek, ale na druhé straně obrovskou nouzi duševní a hodnotovou. Mnohé děti žijí v rozpadlých rodinách, kouří a pijí alkohol, jsou závislé na počítači. Jiné zažívají šikanu a mnoha mladým nikdo neřekl, jak se chránit před nástrahami internetu. Lektoři programu Zdravá mládež se s tím ve školách denně setkávají:

„Dívka v 7. třídě se mi o přestávce se slzami v očích svěřila, že prožívá nezájem od své matky, která tráví strašně moc času na počítači."
„Je vidět, jak děti vnímají svou závislost na virtuálním světě, a také, že to některým není jedno. Svou závislost si uvědomují, ale bez pomoci okolí ji nezvládají."
„Jedna dívka se mi svěřila, co prožívá doma – její matka byla obětí domácího násilí od otce a tato dívka se bojí, že převezme od své mamky vzorec chování oběti. Už se jí i stalo, že jí ve třídě psychicky i fyzicky ubližovali."

Pomáháme mladým v jejich nouzi
Dlouhodobě podporujeme lektory primární prevence, kteří působí na školách po celé ČR. Lektoři jsou pro mladé vzorem zdravých životních hodnot a někým, s kým mohou otevřeně hovořit o hlubokých věcech. V následné práci se s mladými setkávají ve volnočasových klubech a při dalších akcích, kde se jim mohou věnovat osobněji.

V roce 2019: Lektoři programu hovořili na svých přednáškách k 73 900 dětí.
                     Lektory jsme podpořili částkou 4,25 milionu Kč, takže se mohli mladým věnovat naplno.

 

Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Děkujeme všem, kdo jste na práci lektorů v r. 2019 přispěli darem! Mohli jsme tak opět tuto skvělou službu rozšířit do dalších škol.

I Vy můžete pomoci
I v roce 2020 se můžete stát součástí řešení nouze mladých lidí. Prosím přispějte nám na tuto práci darem v libovolné výši. I malé dary tvoří v součtu velkou sumu a my se radujeme z mnoha věrných dárců. Mnoho škol na svého lektora teprve čeká a rádi bychom to spolu s Vámi změnili!
Dar 500 Kč stačí na besedu pro jednu třídu.
Všechny Vaše dary použijeme v plné výši na podporu lektorů.

Dary na podporu programu Zdravá mládež zasílejte s variabilním symbolem 350.
Bankovní spojení s číslem našeho účtu. Předtištěné složenky Vám zašleme na vyžádání.

Přednášky našich lektorů mění životy
Lektory při jejich práci pravidelně navštěvujeme. Velmi často slýcháme velkou chválu od učitelů, kteří vidí, jaký mají lektoři na děti vliv.

„Za svou třicetiletou kariéru ve škole jsem ještě nezažila, aby si děti přeobjednaly návštěvu zubaře, když zjistily, že přijdete na přednášky.“ učitelka základní školy
„Připadá mi úžasné, že s dětmi mohu mluvit přímo ve školních lavicích o jejich hodnotě, důležitosti, o tom, že život je velký dar, že každý z nich získal určitá obdarování, která by měl rozvíjet.“ lektorka

Službu lektorů s námi můžete sledovat i Vy
Podívejte se na reportáže a fotografie z přednášek lektorů.
Dárcům tohoto programu, kteří o to mají zájem a sdělí nám své kontaktní údaje, zasíláme naše informační materiály.
Zprávy o činnosti lektorů najdete i ve výročních zprávách.

Děkujeme Vám, kdo jste s námi ve financování lektorské práce.

 
 
 
 
 
 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary