Více o programu

Více o programu Zdravá mládež

Nejčastější přednášková témata

Lektoři přednášejí na nejrůznější témata tzv. primární prevence. Pro mládež také organizují volnočasové aktivity, individuální pomoc a poradenství. Níže najdete seznam nejčastějších přednáškových témat a více o volnočasových aktivitách lektorů.

Číst dál...

Lektoři nabídnou mladým víc než jen přednášky

 
Podpořte lektory libovolným darem na náš účet s var. symb. 350.

Není nad to, když mladí lidé mohou přijít někam, kde na ně někdo má čas a lze společně něco prožít. Jeden z lektorů kdysi s oblibou organizoval extrémní „víkendovky přežití“ s prvky, jako je nocování na stromech. Jeho heslem bylo: zážitek nemusí být příjemný, důležité je, když je silný.
Při těchto příležitostech je čas i na osobnější rozhovory a osobní poznání.
Mezi obvyklé formy volnočasových aktivit patří mládežnické kluby, víkendové akce, zvláštní mládežnické akce, letní tábory.

Číst dál...

Příběhy ze škol

Martin Stavjaník (2012)
„V posledních letech jsem se ve zprávách zmiňoval i o programu pro 9. ročníky, zaměřeném na budoucí možnost uplatnění na trhu práce – tzv. program „Firma“. Snažím se na něm stále něco měnit a propracovávat, aby to byl program efektivní a mající praktický dopad do života. V období, které zahrnuje tato zpráva, jsem absolvoval asi deset programů „Firma“. Několikrát se mi stalo, že po nich přišel někdo ze žáků a říkal, že se mu to moc líbilo a mohl si něco ze svého života uvědomit. Velmi mě potěšilo, když po jednom z nich za mnou přišla jedna holka a podávala mi ruku. Moc mi děkovala, že jí to pomohlo uvědomit si, co vlastně chce v životě dělat. Když jsem tento program připravoval a vymýšlel, určitě jsem neměl tak smělý cíl…

Číst dál...

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary