Nejčastější přednášková témata

Nejčastější přednášková témata

Lektoři přednášejí na nejrůznější témata tzv. primární prevence. Pro mládež také organizují volnočasové aktivity, individuální pomoc a poradenství. Níže najdete seznam nejčastějších přednáškových témat a více o volnočasových aktivitách lektorů.

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Naši lektoři využívají přednáškové předlohy od ACETu, Etických dílen, NIŽ a z dalších pramenů. Mnozí si také vytváří přednášky sami podle aktuálních potřeb škol, ve kterých působí.


Toto jsou nejčastější témata přednášek:

Sex a partnerské vztahy Závislosti
Manželství a rozvod Jak správně využívat počítač a televizi
Dospívání a vztahy k rodičům Facebook a jeho pravá tvář
Co dělat se svým vzhledem? Kyberšikana a další nebezpečné praktiky
Image, nebo charakter? Netholismus – závislost na internetu
Kdo jsem? Alkohol, kouření
Život v mediální džungli Drogová závislost
Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš? Sex, AIDS, vztahy
Předsudky Prevence neplánovaných těhotenství a interrupcí
Dospívání  
Komunikace Celodopolední preventivní program
Každý má své místo (dospívání) Program práce se skupinou na posílení třídních vztahů
Rodina, manželství Interaktivní program pro zlepšení klimatu ve třídním kolektivu
Pornografie a já  
Poruchy příjmu potravy  
Světová náboženství a sekty  
Extremismus, rasismus a antisemitismus  
Antisemitismus a holocaust  

 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js