Filip Dvořák, duben 2018

Filip Dvořák, duben 2018

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Rizikové sexuální chování
Filip je jedním z lektorů, které jsme začali podporovat od ledna 2018, ale do této práce se postupně zaučoval již předešlý podzim. Přestože měl dobře zahájenou kariéru zajímavé umělecké profese, povolání k práci mezi mládeží se nakonec stalo pro jeho život rozhodujícím. Pracuje na školách v Hrádku nad Nisou a širším okolí.

Do deváté třídy jedné z větších škol v regionu jsme se vydávali s určitými obavami, zda nebudeme čelit poněkud divočejšímu prostředí. Čekaly nás tři hodiny interaktivní besedy s citlivým tématem pro mladé lidi v citlivém věku. Polovina času programu je totiž věnovaná práci ve skupinách či hrám.
Filip se ale již na počátku dostal se třídou na výbornou vlnu v komunikaci i spolupráci. Během programu studenti sami vyjadřují své názory na to, jak se dívat na některé zlomové situace a výzvy v životě mladého člověka. Tento rozhovor má hojivý účinek, protože jen tak se jim kladné hodnoty a přístupy „zarývají pod kůži“. Program se nevyhýbá otevřeně poukázat na nejčastější riziková chování, která nezřídka předcházejí znásilnění. Filip hovoří se studenty také o dalších možných důsledcích rizikového sexu: potrat, neplodnost, zdravotní rizika.

 

Poslední hodina pak přináší strhující aktivitu: Filip začne vyprávět fiktivní příběh čtrnáctileté dívky Trudy (velmi netypické jméno je zvoleno proto, aby náhodou ve třídě neseděla dívka, která se tak skutečně jmenuje). Dětem se před očima rozvíjí příběh dospívání a prvních zlomových okamžiků v oblasti sexuality. Na každé životní křižovatce mají děti rozhodnout: které ze dvou možných rozhodnutí je nyní pro Trudu dobré? Poté někdo ze třídy hází speciální kostkou, která ukáže „Ano“ nebo „Ne“ – aneb: kam se bude dál rozvíjet příběh hlavní hrdinky? V jiných okamžicích příběhu – když se již Truda rozhodne a udělá např. nešťastný krok v předčasné sexuální zkušenosti – opět kostka rozhodne, zda na ni dopadnou negativní následky či ne. Během házení kostkou třída občas ani nedýchá: nakazí se Truda nějakou nemocí nebo ne? Jak bude vypadat její další život? Dopadnou následky také na zdraví dítěte?   

Filip rozhovory i aktivity citlivě koordinuje. Děti si téměř hmatatelně prožijí rizika nesprávných rozhodnutí v této důležité oblasti lidského života.

Na konci programu Filip požádá děti, aby zavřely oči. Když se přesvědčí, že se opravdu nikdo nedívá, zeptá se: „Komu se tento program líbil?“ Okamžitě se zvedá celý les rukou. „Kdo se dozvěděl něco, co nevěděl?“ Více než polovina rukou je nahoře. „Kdo si myslí, že se po tomto programu bude chovat v sexuální oblasti zodpovědněji?“ Možná až dvě třetiny rukou opět stoupají vzhůru!
Díky za tento program! A to jak Filipovi, tak jeho spolupracovníkům, kteří program vytvořili.
 
Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary