František Krampota, Chrudim 22. března 2005

František Krampota, Chrudim 22. března 2005

Dlouhá série přednášek na středních školách v Chrudimi přivedla Františka během týdne tváří v tvář před 850 studentů a učňů. Přednášková série končila pozvánkou zájemců na odpoledne otázek a odpovědí 22. 3. a také pozvánkou na další zájmové akce, promítání filmů, dotýkajících se životních hodnot apod. ve spolupráci s mládeží sboru Církve bratrské.

Navštívil jsem s Františkem dvě přednášky na Střední zdravotnické škole i odpoledne otázek a odpovědí. Na přednáškách byly přítomné i učitelky, které přednášky velmi oceňují. Zástupkyně ředitele školy Františkovi řekla: „Potřebujeme lidi jako jste Vy“.

Přednášky s tématikou problematiky AIDS dostaly nyní nový rozměr a naléhavost ve Františkově podání poté, co v Ugandě krátce navštívil práci místních humanitárních organizací, které se snaží pomoci lidem a sirotkům, postižených katastrofou zvanou AIDS. „Lidé teď mnoho hovoří o tsunami a jejích následcích,“ říkal František, „ale AIDS působí v Africe katastrofu, jako by zde udeřila tsunami dvakrát do měsíce“.

Přednáška o AIDS není ale jen odborná informace a není také prostředkem k vzbuzování silných emocí – jakkoliv se jim nelze ubránit. František říká: „Já Vás provokuji“ – a to dělá zcela vědomě. Například otázky typu: „Existuje měkká nebo tvrdá smrt?“ – to aby si studenti mohli ujasnit, jak je to s tzv. měkkými a tvrdými drogami.

Vrcholem přednášky je pasáž, která se ptá: „Je nějaká naděje?“ Tu František uvádí jednoduchou otázkou: „Co můžete udělat konkrétně Vy proti epidemii AIDS?“ Tady je to osobní. Během přednášky si studenti uvědomili, co dokáže virus HIV napáchat a jak je záludný, když jeho nositele nelze podle žádných vnějších znaků rozeznat – a často to neví ani on sám. V tomto světle blednou jindy tak působivá prohlášení: „To je přece každého věc, jak žije,“ nebo: „To je věc osobní svobody.“ I zastánci svobody si při pohledu na fotografie lidí, obsypaných rakovinovými nádory a znetvořených ošklivými vyrážkami na tváři, musí uvědomit, že by mohli nezodpovědným životem uvést do děsivého rizika nejen sebe, ale i svého partnera, dále i jeho případné jiné partnery a nadto děti všech těchto dotčených... Slovo svoboda dostává při Františkových přednáškách jiný rozměr...

Odpoledne otázek a odpovědí navštívilo asi 40 lidí.

Mezi jednotlivými otázkami hrála rocková skupina „Onen svět“ z Kutné Hory. Vystoupení této skupiny oživilo celý program. Kluci ze skupiny si nehráli na nic velkého, ale zahráli tak, jak uměli a jak limitovaná technika dovolila. Jedním z vrcholů odpoledne byla chvíle, kdy z publika padl dotaz na členy skupiny, aby řekli, co si oni myslí o lásce dvou lidí. Členové skupiny jsou věřící křesťané a tak velmi jednoduše řekli každý sám za sebe, jaké hodnoty jsou pro ně v tomto směru důležité. Měl jsem silný pocit, že takové nehrané jednoduché svědectví o tom, že mohou ještě dnes být lidé, kteří věří v závazný vztah muže a ženy, působí tak trochu jako bomba. V televizi nebo novinách se s nimi nesetkáte. Skupina doprovázela celý večer a na přání posluchačů přidávala další a další písničky.

František odpovídal na mnoho dotazů a krátce odpovídal i na otázky, proč se věnuje této práci. Mnozí mladí lidé projevili upřímný zájem o další akce a setkání tohoto typu a František dostal řadu vzkazů typu: „Chci se dozvědět více!“ apod.

Přednášková série v Chrudimi byla pro Františka velmi náročná, ale přináší bezpochyby velký užitek. František tímto způsobem slouží a pomáhá po celé republice, nakolik mu síly a možnosti dovolují.


Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary