Ivo Neuvirt, červen 2007

Ivo Neuvirt, červen 2007

Spolu s Ivem Neuvirtem jsme navštívili studenty v 9. třídě základní školy v okrajové části Ostravy. Škola pozvala Iva, aby dětem osvětlil problematiku AIDS a sexuality. Jednalo se o přednášku, která vychází z klasického schématu „AIDS, sex a vztahy“ z dílny občanského sdružení ACET. Tato forma nabízí unikátní příležitost hovořit s mladými lidmi velmi bezprostředně a naléhavě o hodnotách pravého partnerského vztahu, sexuality a zdrženlivosti. Aktuálnost a naléhavost těchto témat podtrhuje fakt, že přednáška zároveň ve skvělé zkratce přináší základní důležité údaje o riziku smrtelné nákazy HIV.

Přednáška mladým lidem bezpochyby přináší i některé důležité informace pro jejich život: ne každý si je vědom, jak zrádné a smrtelně nebezpečné je riziko nakažení virem HIV. Zároveň se tu ale nenuceně a přímo hovoří o věcech, které s virem HIV tak často souvisí: o sexuální promiskuitě, falešných a pomíjivých vztazích, o hodnotě vlastní sexuality. Ivo Neuvirt si v těchto věcech nebere žádné servítky a jeho výklad nedovolí studentům ani na vteřinku zapochybovat, že s nimi mluví někdo, kdo ví, oč tu běží. Ivo hovoří jejich jazykem jako někdo, kdo žije stejný život jako oni. Bez obalu se sdílí také o vlastních postojích k otázce sexuality a vztahů, jak se vyvíjely v jeho životě. Zmiňuje i události, kdy si jako mladý člověk ošklivě poničil zdraví alkoholem - to když spolu s ostatními hledal „tu pravou svobodu“. Hodinu a půl dlouhou přednášku si dokonale vychutnávali všichni přítomní včetně mne, přítomné učitelky, studentů a samozřejmě Iva, který do přednášky vložil kus sebe sama.

Musel jsem souhlasit s přítomnou učitelkou, která s námi hovořila po přednášce a nemohla si dost vynachválit Ivovu práci. „Ti mladí potřebují, aby s nimi někdo takhle mluvil,“ říkala a s tím nelze než souhlasit. Toto nebyla akademická přednáška (přestože věcně je na vysoce odborné úrovni), toto je povídání o skutečném životě. Některé studentky s Ivem osobně hovořily ještě po přednášce.

Další z mladých lidí zůstávají s Ivem v e-mailovém kontaktu a zase další jsou ti, kteří přicházejí na různé akce a klubová setkání občanského sdružení Pavučina. Ivo se svými spolupracovníky se tam osobně věnují mladým lidem a dětem, které přicházejí. Pavučina vytváří nabídku, jak kvalitně strávit volný čas, dává příležitost k budování dlouhodobějších vztahů s mladými lidmi a dětmi. Součástí práce Pavučiny jsou i zvláštní veřejné akce pro děti, sportovní akce a také letní tábory. Toto všechno jsou příležitosti, jak dát mladým něco dobrého pro jejich osobní život. Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel


 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary