Ivo Neuvirt, říjen 2016

Ivo Neuvirt, říjen 2016

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Ivo Neuvirt přednáší na ostravských školách s podporou NMP už 11 let. Při našem prvním setkání před lety Ivo sám sebe označil za „chlapa od lopaty“. A přece se jeho činnost zapsala a stále zapisuje nesmazatelně do životů žáků a nachází skvělý ohlas u pedagogické veřejnosti v regionu.
Ivo je na své přednášky pečlivě připraven, pokud jde o metodiku a prezentační materiály. Dává však studentům především sám sebe, přednáška vytváří široký prostor k rozhovoru i povzbuzení. Je tu místo i na smích, zároveň však platí jednoduchá tři pravidla: 1. mluví vždy jen jeden, 2. každý může vyjádřit svůj názor, 3. nikomu se za jeho názory nebudeme smát.

Navštívil jsem přednášky s tématem „Rozhodování“ a „Peníze“.

V prvním tématu „Rozhodování“ Ivo v interaktivní hře vybídne studenty k tomu, aby si sami napsali na lístečky pět hodnot, které považují v životě za nejcennější. Podstata hry pak spočívá v tom, že musí postupně jednu z nich odkládat a nakonec jim tedy zbývá pouze ta, které z nich by se nikdy nechtěli vzdát. Hra probíhá anonymně. Přináší zajímavé momenty: studenti mají možnost silně prožít, co je pro ně důležité a jak se rozhodovat. V další debatě se na některých příbězích lidí v hraniční situaci studenti postupně shodují na tom, že mohou být v životě momenty, kdy člověk stojí před těžkou volbou a nelze říci, že pouze jedno rozhodnutí je to jediné správné.

Také téma „Peníze“ vytváří prostor pro mnoho diskusí, modelových situací a k rozhovoru o tom, na čem v životě záleží. Ivo ukazuje výsledek jedné třídní ankety, kde naprostá většina přítomných vyhodnotila jako nejdůležitější životní hodnotu rodinu a vztahy. „Navlas stejný výsledek měla tahle anketa v dalších třech třídách,“ vysvětluje Ivo. Přednáška se dotkne situací, kdy se lidé rozhodují mezi skromnějším životním stylem, který jim však na oplátku umožní čas pro rodinu, anebo kdy je to opačně. Hovoříme o riziku dluhů a o odpovědném plánování rodinného hospodaření. Na závěr přednášky věnuje Ivo určitý čas také tématu podpory chudých a potřebných v tomto světě prostřednictvím různých charitativních projektů. I to patří k tématu správy peněz a nastavení zdravých priorit v životech mladých lidí.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary