Ivo Neuvirt, únor 2018

Ivo Neuvirt, únor 2018

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Program „Vztahy v kolektivu třídy“ pro druhý stupeň základní školy je určen k prevenci šikany. Ještě lépe jej však vystihnu, když řeknu, že především posiluje kvalitní a pozitivní vztahy uvnitř kolektivu. Slovo „šikana“ v něm často nezazní, jak jsem si všiml ve třídě, kde jsem lektora Ivo Neuvirta navštívil.
Ivo je na této škole velmi oblíbený a s dětmi se zná z řady předešlých programů. Podle jeho zkušeností tato třída není šikanou přímo ohrožena, je to opravdu „dobrá parta“.
Právě to je ovšem dobrý důvod, proč zde tento program mít – totiž to dobré a kvalitní v životech studentů co nejvíce posílit. Vždyť lidé upevnění ve zdravých životních postojích mohou být v budoucnu účinnou oporou pro druhé, kteří to potřebují.

Ivo má mnohdy pro své programy dobře připravené promítané prezentace. Tentokrát ale dataprojektor spíše „zahálel“, protože těžiště přednášky plně spočívalo v anketách spojených se společnými debatami a v kolektivních hrách. Obojí mělo strhující atmosféru. Málem bych se byl sám zapojil, přinejmenším při poslední hře jsem alespoň nejbližší skupině radil, jak nejlépe splnit společnou úlohu… Hry totiž vedly k tomu, že děti musely spolupracovat, domlouvat se na řešení a respektovat se navzájem.

Aktivity v programu mají výborný dopad na vztahy ve třídě hlavně díky vedení lektora, který děti směřuje ke kladným reakcím. V závěrečné reflexi je povzbuzuje v tom, čeho se jim podařilo dosáhnout. Zároveň ukazuje na potřebu brát ohled na méně průrazné členy kolektivu, chválí třídu za projevy vzájemného respektu a pomoci těm méně schopným.

Program je nabitý pozitivní energií a člověk má pocit, že z něj odchází lepší – přinejmenším radostnější a lépe naladěný, než když přicházel. Ne nadarmo jsme nazvali lektorskou činnost na školách pojmem „zdravá mládež“!

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace 
 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary