Jan Novák, prosinec 2016

Jan Novák, prosinec 2016

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Jan Novák se lektorským dovednostem naučil od kolegů v libereckém Majáku o.p.s., kde od roku 2015 působí. Protože je jedním z nejmladších lektorů, které známe, ocenil možnost nejprve si každou přednášku několikrát poslechnout od zkušenějších lektorů a své první programy absolvovat pod jejich dohledem.

V prosinci jsme navštívili Janův program pro sedmou třídu na téma „Krása“. Program trval tři vyučovací hodiny a byl plný zajímavých aktivit. Žáci plnili nejrůznější úkoly, které na začátku programu lektorovi umožnily získat přehled o vztazích ve třídě a o konkrétních jednotlivcích. Další aktivity již přivedly žáky k tématu. Program je postaven na tom, že vše vymýšlejí a tvoří žáci, lektor pouze usměrňuje, vysvětluje a vede téma požadovaným směrem. Třída se společně zamýšlela, jak by měl vypadat krásný člověk a jak by se měl chovat. Lektor s nimi probíral témata jako poruchy příjmu potravy, srovnávání se s ostatními, závislost, zdraví a podobně. Během tří hodin zazněly podstatné a důležité informace, které mohou těmto mladým lidem zásadně pomoci v nasměrování svého života. Na závěr měli žáci možnost zhodnotit program, říci, co je překvapilo či zaujalo, a získali také kontakt na lektora a pozvání do volnočasového klubu, který Maják v Liberci provozuje.

Eliška Zeisková, koordinátorka

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary