Jitka Kultová, červen 2010

Jitka Kultová, červen 2010

„To jsme rádi, že jste tady – oni to potřebují!“ Těmito slovy nás na základní škole v Blovicích přivítala třídní učitelka jedné z devátých tříd, kterou čekala přednáška o prenatálním vývoji člověka. Moderní a poměrně velká škola jakoby byla prodchnuta přívětivostí, se kterou Jitku Kultovou vítali učitelé i zástupci vedení školy.

Dvouhodinová přednáška o prenatálním vývoji člověka je nabitá velkou škálou podrobných informací. Děti se zaujetím sledují vývoj dítěte od početí, vývoj zárodku v jednotlivých měsících, dozvědí se řadu zajímavých informací o životě dítěte v děloze. Přednáška se přehoupne přes porod (je tu několik videozáběrů dokonce i přímo z porodu) a nakonec spěje k zodpovědnému partnerství, nechtěnému těhotenství, potratům a adopcím, až se dostane i k metodám antikoncepce.

Když se sejde tolik informací o poměrně složité látce, přirozeně hrozí přetížení posluchačů a nepozornost. Přesto se to zde tak neděje a Jitka říká, že děti ji při přednáškách vyrušují jen málokdy. Je zajímavé vysledovat několik tajemství, proč má Jitčina přednáška takovou přitažlivost a spád. Na prvním místě je to Jitčin nenapodobitelný přednáškový styl. Přednáška je spíše hereckou kreací, do které se zapojuje celé tělo. Zatímco ruce strnou v rozmáchlém gestu, Jitka mimikou tváře i barvou hlasu procítěně vyjadřuje téma přednášky a laskavým stylem strhuje děti k debatě. Každá poznámka posluchačů je přijata vtipně, laskavě a bez stínu kritiky. Jitka své téma dokonale ovládá. Umí vysvětlit i nejmenší souvislosti a děti se tak o zázraku vzniku lidského života dozvídají mnoho nových informací.

Přednášku velmi oživují praktické pomůcky: Jitka používá sadu modelů lidských embryí, dále nástěnné plakáty o prenatálním vývoji a nakonec také úryvky dokumentu „Zázrak lásky“. V kombinaci se strhujícím řečnickým stylem vzniká zajímavá a hezká dvouhodinová přednáška. Když se během ní z technických důvodů nedal promítnout na plátno film o vývoji embrya v děloze, všichni se ochotně shlukli kolem malého monitoru, aby viděli – tak vznikla fotografie níže. Jitčin kalendář se proto velmi snadno plní termíny, kdy si školy žádají její přednášky, takže někdy nezbývá, než některé odmítnout.

Během přednášky nikde nezazní slovo Bůh, víra a podobně. Přednáška je přesto ohromující oslavou stvořitelského díla, když dětem před očima vyvstávají nesmírně dokonalé souvislosti, podle nichž je tkána osnova života od první vteřiny jeho vzniku. Jitka hovoří o zázraku prenatálního vývoje se zaujetím, energicky a laskavě zároveň. Přednáška strhuje k úctě a hlubokému respektu před něčím tak vzácným, jako je lidská bytost.

Přednáška o prenatálním vývoji má v Jitčině podání dvě části. Na první základní dvouhodinovou přednášku naváže po týdnu či dvou další dvouhodinovka. V té mají děti především možnost diskutovat o tématech, se kterými se seznámily během první části. Z těchto následných debat se ukazuje, že přednáška o prenatálním vývoji silně formuje postoje dětí a posiluje hluboký respekt k lidskému životu a osobní zodpovědnost.

Mgr. Petr HoráčekOdkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary