Jitka Kultová, červen 2019

Jitka Kultová, červen 2019

Při dnešní návštěvě lektorky Jitky Kultové jsme se ocitli uprostřed diskuse se studenty deváté třídy, kteří s Jitkou již před týdnem absolvovali základní program o citlivých otázkách lidského života.
Dvouhodinová diskuse se studenty totiž vždy navazuje na základní program, který Jitka Kultová přináší již desítku let do škol na Plzeňsku. Hovoří v něm se studenty o vývoji nenarozeného lidského zárodku, jeho početí, partnerské odpovědnosti a lidském rozhodování, zejména když jde o přijetí těhotenství. Jitčino poselství oslovuje mladé lidi v hlubokých a soukromých záležitostech.

V diskusi už Jitka studentům nepřinášela žádné nové poznatky, nyní byl prostor pouze pro zpětnou vazbu, pro shrnutí a reflexi toho, o čem hovořili minule. Jitka svým přístupem vytváří milý a příjemný prostor k diskusi o často velmi osobních otázkách.
„Co jste si z programu odnesli jako nejsilnější zážitek?“
„Jak jste rozuměli jednotlivým částem?“
Někde studenti odpovídají po jednom – pokud odpovídat chtějí, jindy Jitka osloví citlivě mířenou otázkou někoho z nich. V jiných částech pracují žáci nad tématem kolektivně.

Dnešní třída působí tiše, ale nikoliv bez zájmu či s odporem vůči tématu. Potřebují jen povzbudit k rozhovoru, zapojují se však ochotně a hezky.

Na konci diskuse přichází moment závěrečné otázky: co bys udělal – udělala – v případě, že dojde k nechtěnému a nečekanému těhotenství? Mnoho odpovědí je prostých – chlapci i dívky bez váhání odpovídají, že si dítě nechají „prostě proto, že je moje“. Jak nádherné je to slyšet z úst patnáctiletých. „A potrat by psychicky poznamenal moji partnerku,“ dodává jeden z chlapců.


Poslední momenty diskuse jsme zachytili na video a zveme vás k malé „ochutnávce“. Vyslechněte si zde též Jitku, jak na závěr mladým lidem přeje, aby ve svém životě nakonec nemuseli řešit krizové situace, o nichž právě hovořili.

Byly to krásně strávené dvě hodiny v atmosféře milé diskuse, přijetí a ocenění vyslovených názorů. To bychom přáli slyšet a prožít všem mladým lidem v naší zemi.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary