Karla Mihatschová, listopad 2012

Karla Mihatschová, listopad 2012

Karla Mihatschová přednáší s naší podporou od srpna 2012, na školách v Trutnově a okolí se však objevuje už od roku 2011 a v předchozích letech organizovala různé akce pro děti a mládež a diskuzní večery pro středoškoláky. Na školy chodí s přednáškami z cyklu Etických dílen a říká o tom: „Velmi se mi líbí podstatná myšlenka Etických dílen, že jako lektor pracuji se třídami systematicky po dobu několika let, a proto mám větší šanci zasáhnout jejich životy než ojedinělými akcemi.“

Začátkem listopadu jsem navštívila přednášku Karly pro osmou třídu s tématem Kdo jsem. Už v úvodu besedy jsou děti vtaženy do diskuze a společně přemýšlí o tom, jaké výhody a nevýhody má jejich věk. Vzápětí přichází na řadu anketa na téma Co na tobě rodičům nejvíc vadí. Jednoznačným vítězem se stávají výsledky ve škole a nedodělané domácí práce. Karla s dětmi pak jednotlivé problémy rozebírá – proč nastávají, jak je řešit bez konfliktu.

První hodina besedy uběhne jako voda a po krátké přestávce se děti rozdělí do skupin, dostanou modelové konfliktní situace s rodiči a mají za úkol o nich diskutovat. Pak se všechny modelové situace přečtou nahlas a celá třída opět diskutuje, jak situaci vyřešit lépe, jak předejít konfliktu, proč se rodič i puberťák v té situaci zachovali právě takto. Děti přitom do diskuze přinášejí i situace, které doma zažívají. Celá přednáška je přirozeně vedena v pozitivní atmosféře a tak i tato debata přirozeně směřuje k hodnotám, které pro život nutně potřebujeme. Od žáků tak nakonec zazněla spíše slova pochopení pro přehnané reakce rodičů unavených z práce, namísto negativní kritiky.

Ačkoliv byly děti na začátku první hodiny poněkud unavené (předchozí den organizovaly Halloween pro mladší děti a ve škole byly do večerních hodin), během besedy se živě zapojovaly do diskuzí a téma sledovaly se zájmem.

Eliška Horáčková, koordinátorka

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary