Karla Mihatschová, říjen 2013

Karla Mihatschová, říjen 2013

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Podkrkonošská metropole Trutnov dlouho zůstávala bez stabilní lektorské práce. Karla Mihatschová je od loňského roku prvním místním pracovníkem, který školám nabízí etické programy na bázi Etických dílen. Jak se někdy stává, začátky byly z různých důvodů těžké, ale v současné době již přednášková práce běží dobře.

Karla pro přednášky v současné době využívá osobitý formát: do jedné třídy se vrací každý měsíc a v jednohodinových cyklech pracuje s třídou nad konkrétními etickými otázkami. Nejvýznamnější část besedy tvoří sami žáci, když se v řízené diskusi vyjadřují ke konkrétním situacím či modelovým otázkám, které jim Karla nejprve předloží do menších skupinek k rozpracování.

To je samo o sobě poměrně rizikové, pokud jde o kázeň a kultivovanou spolupráci. Zvláště když v tématu rodinných vztahů měli studenti modelové situace zahrát ve formě malé scénky. Přesto tato forma práce Karle funguje – zakusil jsem sedmou, osmou i devátou třídu a po skončení jsem žertoval, že se jistě před návštěvou z nadace chtěli ukázat v lepším světle. Karla ale ve skutečnosti našla způsob, který výborně vyhovuje její schopnosti vést a moderovat tento typ diskusí. Cílenými otázkami dovede teenagery rozpovídat a podtrhnout pozitivní stránky každého tématu. Bezpochyby je nejlepší, když lidé přijdou na správné řešení sami a o to více, pokud jde o dospívající. Přejeme proto Karle zdar v její aktivitě, která je doplněna i úspěšnými volnočasovými kluby.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary