Martin Růžička, červen 2011

Martin Růžička, červen 2011

Přednáška Martina Růžičky s tématem partnerských vztahů byla adresovaná jedné z devátých tříd v Roudnici nad Labem.

Martin přednáší třetím rokem. S přednáškami začínal ve svém regionu „na zelené louce“ a počáteční rozjezd nebyl úplně snadný. Postupně se ale jeho kalendář zaplnil poptávkami a nyní už musí i některé odmítat. Martin mi vysvětlil, že jeho přednášky získávají oblibu jedině tak, že si o nich učitelé řeknou mezi sebou. Díky doporučení ze škol, kde již působil, se mu otevírají stále další školy.

Martin při přednášce využívá několik osvědčených metod jak oslovit své posluchače co nejosobněji. Přednáška se koná v kruhu, který umocňuje osobní blízkost. Děti se během přednášky zapojí do několika her, které jednak sbližují účastníky navzájem a jednak v sobě v některých případech skrývají poselství, které pak přednáška ještě víc rozvine.

Další velmi silný prvek, který charakterizuje Martinovu práci, je povzbudivý a prostý způsob, kterým Martin vtahuje děti do přednášky – tedy do besedy nad tématem přednášky. Martin jen velmi málo přednáší ve smyslu pouhého prezentování určitých faktů. Mnohem více usiluje o to, aby povzbudil děti k vyjádření svých názorů a úvah. To se někdy velice osvědčuje. Jistě to představuje i riziko, pokud ve třídě narazí na skupinku „tvrďáků“, kteří vlastní rozpaky a nejistotu v citlivých otázkách někdy překrývají ironií, šaškováním apod. Martin ovšem i v takových situacích dokáže zachovávat trpělivost a respekt. V jednu chvíli omylem napomenul jednoho z mladíků, aby nerušil, ten se ovšem dotčeně ohradil, že to nebyl on (seděl jsem vedle něj a vím, že on opravdu nerušil). Martin se mu upřímně omluvil. Věřím, že tento styl osobního rozhovoru, respektu a naslouchání mladým lidem přináší nesmazatelný vliv na jejich srdce.

Pokud jde o téma partnerských vztahů, děti si rovněž velmi pochvalují, že Martin neváhá hovořit i o svém vlastním životě. Skutečný příběh a realita života je to, co děti zajímá. Přednáška se dotkla několika důležitých otázek – například jakým způsobem si mohou dva lidé projevovat lásku a budovat svůj vztah. Poukázal rovněž na fakt, že zamilovanost je pomíjivá, nelze na ní stavět, a skutečný celoživotní vztah stojí na hlubším základě lásky. Nakonec Martin nevynechal ani otázku soužití bez závazku a svatby, jako formy slibu, na kterém stojí budoucnost svazku dvou lidí.Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary