Martin Růžička, květen 2010

Martin Růžička, květen 2010

Martinova práce na školách v Litoměřicích a dalších 3 městech v blízkém okolí se rozvinula nejprve pozvolným tempem. Nyní se mu ale otevírají dveře do škol v regionu stále více. Martin zpočátku hledal témata, která mu budou jako lektorovi vyhovovat a školám je může nejlépe nabídnout. Později absolvoval odborný kurs v Křesťanské pedagogicko-psychologické poradně v Praze. Nyní se jeho služba školám zaměřila na otázky jako: zdravá osobnost, vztahy v kolektivu a prevence šikany, vztahy v partnerství, závislostní chování. Připravuje také přednášky o rasismu a sektách.

Martin zdánlivě nepůsobí jako lektorský typ člověka. Na jeho příkladu se osvědčuje, že kdo se vydá do služby se správným postojem srdce, získá postupně obdarování, které vytváří tajemství této práce. Přednášková práce na Litoměřicku má kořeny v bohaté a nápadité činnosti Domu křesťanské pomoci Bethel, která si u veřejnosti právem získala mnohé uznání. Jistě i toto přispívá k rostoucí důvěře, kterou Martinova práce nachází v místních školách. DKP Bethel je občanské sdružení, které si našlo pevné místo, uznání a podporu ze strany veřejné správy. Poskytuje mnoho služeb, které jsou pro občany města přínosem. Práce DKP Bethel se zaměřuje široce na mladší generaci (Dům na půli cesty, denně otevřený nízkoprahový klub, v létě probíhají sportovní či jazykové kempy), ale v řadě aktivit slouží vlastně všem generacím. Můžeme jmenovat například velmi oblíbené kursy počítačové gramotnosti pro seniory, vznikající klub pro seniory.

Přednáška na téma partnerské vztahy na Speciální škole v Roudnici probíhala velmi prostě. Kolektiv 4 chlapců a 4 dívek dostával jednoduché úkoly, které jim pomohly vyjádřit vlastní názory na vztah muže a ženy, na odlišnost jejich rolí a jejich psychiky. To vytvořilo dobrou půdu pro diskusi, která se rozvinula zpočátku váhavě, ale pak stále živěji. Bylo ihned znát, že ačkoliv děti v tomto kolektivu nejsou asi zvyklé diskutovat o podobných tématech, vztahy jsou pro ně důležité. Dávaly najevo, že dobrý partnerský vztah je zajímá jako základna osobního života, kterou nutně potřebujeme. Děti o těchto otázkách hovořily sice jednoduchým, ale osobním způsobem.

Bylo znát, že děti jsou za dvě hodiny s Martinem nad otázkami partnerství vděčné a že je přednáška obohatila.

Martin při přednášce střídá krátký výklad s okamžiky, kdy se zapojují děti. Zdá se, že na děti působí velmi příznivě jeho tichý, klidný a naslouchající způsob komunikace. Někdo to pak vyjádřil slovy: „Martin je fajn, takovej pohodovej a kamarád…“
Přednáška se dostala k otázkám života v páru bez sňatku a zvláště přítomné dívky se jasně vyjadřovaly, jak důležitá je v jejich chápání svatba. Hovořilo se o potřebě věrnosti, také o pochopení ve vztahu muže a ženy. A samozřejmě i tom, aby břemena společného života byla rovnoměrně rozložena.

Bylo znát, že děti jsou za dvě hodiny s Martinem nad otázkami partnerství vděčné a že je přednáška obohatila. Dvě dívky mě prosily, zda bych je s Martinem mohl vyfotografovat a fotku jim poslat. Děti se zajímaly o aktivity, které pro ně nabízí DKP Bethel, opisovaly si kontaktní e-mail a webové stránky. Některé z nich se možná objeví na akcích, které Martin se svými spolupracovníky pořádá. Po přednášce s Martinem nějakou chvíli osobně hovořila také třídní učitelka – zdá se, že Martinova práce může být někdy přínosem nejen dětem, ale i učitelům.

Mgr. Petr HoráčekOdkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary