Martin Růžička, leden 2017

Martin Růžička, leden 2017

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Ochrana nenarozeného života
Naplánovat návštěvu přednášky Martina Růžičky bylo snadné. Martin má po sedmi letech vytrvalé práce termíny přednášek zamluvené školami na Litoměřicku nejméně na půl roku dopředu. Při mé návštěvě mluvil Martin ke studentům kvarty o ochraně nenarozeného života a využil přitom osvědčené materiály Národní iniciativy pro život.

Během dvou hodin studenti sledují vývoj lidského jedince od početí až k porodu prostřednictvím slova, obrázků, videí a plastických modelů embrya v životní velikosti. Je tu  mnoho detailních informací a silnou stránkou přednášky je objektivita. Martin mimo jiné otevřeně a s citem poukazuje na to, že lidé z rozdílných světonázorových skupin se v některých oblastech informací navzájem neshodnou. A nejde tu jen o názory, ale často také o ohromný byznys. „Je proto těžké zjistit objektivní pravdu. Musíte si udělat vlastní názor.“

Přednáška silně přesahuje oblast pouhých biologických faktů. Dotýká se lidského rozhodování a zodpovědnosti. „Důvod, proč zde dnes je každý z Vás, je ten, že Vás Vaši rodiče milovali. Možná právě těhotenství s Vámi mohlo překřížit nějaké jejich plány, ale oni se rozhodli pro Váš život.“

Studenti celé dvě hodiny pozorně sledují a na závěr oceňují Martina spontánním potleskem. Za týden je s ním čeká ještě další hodinové setkání – diskuse, kde budou hovořit především oni. Přednáška k tomu vytvořila výborný základ.

Martinova činnost navazuje na dvacetiletou spolupráci Nadace Mezinárodní potřeby s křesťany v Litoměřicích, která dala povstat mnohým dobrým iniciativám. Sám Martin byl původně jedním z jejich klientů a dnes se sám stal osvědčeným pracovníkem.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary