Martin Stavjaník, Prakšice 8. 3. 2005

Martin Stavjaník, Prakšice 8. 3. 2005

Obec Prakšice ve zlínském regionu se tomu, kdo není místní, hledá špatně. Je to jedna z mnoha malých vesnic pár minut od Uherského Brodu, je však vybavená poměrně velkou školou, do které dojíždějí děti z okolí.

Martin Stavjaník přijal v březnu 2005 pozvání na několik přednášek na téma „Šikana“ – hovořil v sedmé, osmé a deváté třídě. Martin se věnuje přednáškové práci na školách už čtvrtým rokem a občanské sdružení Unie Kompas získává i díky této práci stále lepší ohlas mezi školami v regionu.

„Co s těmi dětmi děláte, že Vás tak poslouchají?“
Takhle se jeden z učitelů před časem Martina zeptal, když viděl, jak při jeho přenáškách rychle vzniká příjemná a uvolněná atmosféra. Musel jsem si na tuto otázku během těch pěti hodin, které jsem s Martinem strávil ve škole, několikrát vzpomenout. Atmosféra zpočátku mírně nejistá a chladná se velmi rychle oteplila. Martin svým typickým tichým a osobním způsobem navodil atmosféru sdílení a rozhovoru. Výklad o problému šikany provázel otázkami, na které děti samy odpovídaly.

Martina jsem zažil přednášet již několikrát a vždy znovu žasnu nad jeho milým, přátelským a klidným způsobem komunikace. Přítomní se cítí v této atmosféře příjemně, je v tom něco povzbudivého.

Nový fotoaparát, který jsem používal při této přednášce poprvé, mi díky velké kapacitě paměti umožnil pořídit mnoho snímků. Ale ani na jednom není Martin zachycen, jak přednáší, ani na jednom není u tabule! Samotného mě to překvapilo, když jsem si záběry z přednášky doma prohlížel. Ne že by Martin nepřednášel nebo se nepohyboval u tabule. Ale není to pro něj typické! Na samém začátku přednášky řekl, že se bude jednat o besedu, a tak to také bylo: děti samy vyslovují své názory, kladou otázky, hovoří. Některé části přednášky Martin vysvětlí tak, že si pozve několik dobrovolníků a zahraje s nimi malou scénku.

Někdy u toho byla spousta legrace!

Žáky nakonec samotné napadlo: co kdybychom se vyfotili? A tak poslední snímek z přednášky dokresluje osobní atmosféru besedy.

Téma šikany je podle Martina vhodné pro první přednášku na novém místě. U přednášek je ale dobré, když nejde jen o jednorázovou záležitost. Škola pozvala Martina opět za 14 dní a on bude moci navázat dalšími tématy. Jedním z témat, které Martin nabízí, je „samota“. Z komunikace s dětmi totiž zjistil, že osamělost je jedním z nejtíživějších problémů mladých lidí. Proto vytvořil přednášku – či lépe besedu – na toto téma. S tímto tématem je však nejlépe přicházet až později – říká Martin – když už naváže s dětmi určitý vztah.

I děti z prakšické školy se proto s Martinem ještě setkají znovu. Přejeme jim všem užitek a obohacení ze společného času!

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary