Martin Stavjaník, květen 2011

Martin Stavjaník, květen 2011

Martin se specializuje především na dlouhodobější programy pro třídní kolektivy, které vytvářejí dostatečný prostor pro kvalitní navázání vztahu s dětmi. Přednáška v jedné z velkých zlínských škol na konci května ale patřila mezi „klasické“ tématické přednášky, které pokrývají poptávku ze strany škol. Tématem bylo sexuální zneužívání pro děti v osmé třídě.

Přestože jde o klasickou přednášku, Martinovi to v ničem nebrání, aby ji formoval podle svého osobitého stylu, který se především snaží vytvořit kvalitní souznění s posluchači a reaguje na jejich osobní potřeby. Přednáška se proto konala v kroužku, který vytváří větší blízkost mezi přednášejícím a dětmi.

Martin má přednášku o sexuálním zneužívání pečlivě připravenou. Jeho cílem je vybavit děti znalostmi o citlivém tématu a připravit je na eventuální rizika. Martin i v tomto tématu intenzivně zatahuje posluchače do dění, vytváří prostor k debatě. Během přednášky se postupně ukazovalo, že děti vlastně o něco více zajímá, jak má vypadat skutečný vztah, než jeho odvrácená strana (sexuální zneužití). Poslední část přednášky se proto stočila spíše pozitivním směrem ke vztahům, vzájemné zodpovědnosti, lásce dvou lidí. Děti viditelně ožily a také na Martinovi bylo vidět, že je ve svém živlu právě tehdy, když se děti skutečně zapojí a když je zřejmé, že se přednáška trefuje do jejich potřeb.

Přednáška pod Martinovým vedením je vždy milým zážitkem. Vyzařuje z něj nefalšovaný zájem o jeho posluchače a jejich potřeby. Nedivím se, že mu děti na závěr spontánně a ze srdce zatleskaly.


Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary