Martin Stavjaník, listopad 2011

Martin Stavjaník, listopad 2011

Poslední rok základní školy je velkým životním mezníkem. Člověk poprvé hledá, kam směřovat v osobní kariéře. Někde v budoucnu na něj čeká okamžik, kdy se bude ucházet o určitou pracovní pozici.

Program „Firma“ dává během 4 hodin dětem poprvé možnost setkat se se situací, kdy někomu nabízíme své pracovní kvality a usilujeme o pracovní místo. Martin Stavjaník se spolupracovnicí Zuzkou vytvořil tento program na míru potřebám deváťáků a na základě požadavků ze škol. Sám mám s uvedenou životní situací již několikeré zkušenosti a tak mohu říci, že program je velmi praktický a užitečný. Děti se reálně setkávají se skutečností pracovního trhu a vytvářejí si základní představy o tom, co mají před sebou. Budou již na tyto nesnadné situace zčásti připraveny.

Součástí programu je scénka, kde Martin se svou kolegyní sehrají výběrové řízení u jisté firmy. Poprvé hraje Martin suveréna, který se v pohovoru s personalistkou chová nedbale a dokonce si na mobilu vyřídí soukromý telefon. Podruhé představuje opačný extrém – je tak skromným uchazečem o práci, že jej personalistka musí sama povzbuzovat, aby vůbec hovořil o svých pracovních kvalitách. Tyto jednoduché, i když trochu černobílé příklady dají dětem důležitý první dotek s realitou výběrového pohovoru.

Také druhá část programu je praktická. Děti procházejí několika testovacími stanovišti a musí předvést určité schopnosti a znalosti, jazykové vybavení atd. Každý nakonec samostatně plní úkol, ve kterém vymyslí vlastní dobročinný projekt, který prezentuje ostatním s cílem získat jejich podporu. Nakonec ve skupině probíhá hodnocení. Po čtyřech hodinách strávených společně je atmosféra uvolněná a jednotlivci postupně hovoří o tom, jaké jsou jejich osobní cíle v životě, srovnávají tyto cíle s dosaženými výsledky. Pro každého je to další užitečný moment, který mu pomůže jít v budoucnu svou cestou.

Program „Firma“ je více praktickým cvičením a besedou než přednáškou. Martin je typ lektora, jehož silou je mimořádná schopnost naslouchání a dialogu. Po skončení programu zjišťuji, že na větší části fotografií, které jsem v průběhu pořídil, je Martin naslouchající nebo debatující než Martin přednášející.

Není proto překvapením, že desítky dětí ze škol nacházejí cestu do dalších aktivit, které volně navazují na Martinovu přednáškovou práci. Řada dětí z přednášek se večer objevila na programu Fusion, kde mají příležitost naučit se dobře zpívat. Program vede Martinova manželka. Během programu má Martin krátké zamyšlení o vztazích. A především je zde přirozené prostředí k užitečnému trávení volného času s vrstevníky a k osobnějším rozhovorům.


 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary