Michal Malina, leden 2013

Michal Malina, leden 2013

Základní školy v Havířově si cení kvalitní přednáškové práce Michala Maliny. S vřelým přijetím se setkalo také jeho nové téma přednášek: Michal během dvou hodin studentům v naší převážně ateistické zemi přiblíží nejrozšířenější světová náboženství.

Zdá se, že u studentů téma „boduje“. Stále více z nich má možnost cestovat do oblastí, kde se můžeme díky neznalosti místní kultury a životních postojů dostat do nepříjemných či přímo nebezpečných situací. Přednáška pomáhá studentům pochopit náboženské otázky, které nám obvykle mnoho neříkají. Je určena pro 8. a 9. třídy.

Na samém začátku Michal otevírá zajímavou otázku spiritismu. Ptá se žáků, zda mají osobní zkušenost s vyvoláváním duchů. Téměř v každé třídě se najde někdo, kdo v této souvislosti skutečně zažil nadpřirozené – a často nepříjemné až drastické – věci. Michal varuje: „Když někdo zaklepe, ty nevidíš, kdo za těmi dveřmi stojí. Zda tvůj přítel, nebo někdo, kdo ti chce uškodit.“ Michal proto na konkrétních příkladech varuje před riziky otevírání tajemných dveří spiritismu.

V další části třída debatuje o velkých světových náboženstvích. Michal postupně probírá základní prvky islámu, pak také hinduismu. Ukazuje, že zhruba 92 % lidí na planetě věří, že nad lidmi i světem je někdo, koho se ve svém náboženství snaží najít. Otázky islámu, který je díky silné imigraci pro evropské poměry stále aktuálnější, jsou pro studenty zajímavé, i když našemu myšlení stále tak vzdálené.

Křesťanství, nejrozšířenější formu víry, představil Michal na praktickém a všem srozumitelném příkladu životního příběhu Matky Terezy. Její soucit s těmi, na nichž nikomu nezáleží, je srozumitelnou ilustrací poselství sebeobětující lásky, jak ji prezentuje Bible a Ježíšův příběh.

Přednáška o tom, čemu lidé na světě věří, je pro studenty díky Michalově prostému a osobnímu přístupu naprosto zajímavá. Michal jednoduchým způsobem přibližuje mladým i věci složité a málo známé.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadaceOdkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary