Michal Malina, prosinec 2011

Michal Malina, prosinec 2011

Na konci prosince 2011 se Michal setkal s žáky osmých tříd jedné z havířovských základních škol, aby strávili dvě hodiny nad tématem drog a závislostí.

Michal nemá osobní zkušenost z drogami. Bývaly ale doby, kdy se osobně intenzivněji věnoval závislým lidem. Proto může do přednášky přinést řadu vlastních zážitků, které jdou k jádru věci. Vedle toho do přednášky zapojuje některé videozáznamy, kde závislí lidé mluví o svých osudech.

Schéma přednášky rozhodně nezůstává v rovině „já vám o tom něco povím“. Michal po celou dobu důsledně zapojuje děti do debaty a ptá se na jejich názory na vše, čeho se přednáška dotýká. To sice dělá přednáškovou práci náročnější, ale přináší to hlubší prožitek a vědomí, že se téma posluchače opravdu týká. Přednáška tak byla po celou dobu společným rozhovorem, ve kterém se děti se zájmem zapojovaly.

Školy v Havířově si Michalovy práce opravdově cení. Spolupráce s nimi se upevnila a Michal obvykle s jedním tématickým okruhem postupně prochází všemi partnerskými školami. Může se tak v určitém období na své téma lépe a plně soustředit. Když cyklus dokončí, přichází do stejných škol s dalším okruhem témat. Věříme, že jeho vytrvalá práce přinese v životě mladých lidí v Havířově mnoho dobrého.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadaceOdkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary