Monika Slunečková, březen 2019

Monika Slunečková, březen 2019

Monika působí na školách v regionu Českých Budějovic již deset let, s podporou NMP od roku 2013. Její nejoblíbenější programy se často dotýkají židovské problematiky, ve které má Monika hluboké znalosti a k níž má vřelý vztah.
Na školy přichází ale také s dalšími vzdělávacími tématy; my jsme se s ní vydali na program „Staleté kořeny“ mezi žáky deváté třídy. Program vznikl v souvislosti se stoletým výročím založení naší republiky. Snaží se vykreslit nejdůležitější ideály, na nichž vyrostl náš národ, s odkazem na Masarykovu myšlenku: „Státy se udržují těmi ideály, z nichž se zrodily“.

V úvodu programu Monika diskutuje s dětmi o tom, čeho náš národ dosáhl a čím je významný. Jsou to hezké chvíle. Připomínka, v čem Čechové vynikli, způsobuje, jako by v poněkud tmavé učebně náhle přibylo světla i naděje. Děti se do diskuse ochotně zapojují. Na některé otázky z naší historie však neumí ani ve skupinkách najít správnou odpověď. Ano, tohoto programu má dnešní generace zapotřebí… Jindy si ale ví rady. Je osvěžující slyšet v dnešní třídě, že se s úctou hovoří o Cyrilu a Metodějovi, kteří přinesli našemu národu Bibli, nebo o Husovi a Komenském.

Na malé skupinové hře Monika ukazuje, jak důležité je, když jedna generace předává druhé hodnoty, kterých si váží. Deset dobrovolníků se zde postaví těsně za sebe do řady, zavřou oči a opřou se o ramena toho před sebou. Monika pak vyzve dva z nich, aby řadu opustili a nyní se zbylých osm má opět opřít o toho před sebou. „Je to pro vás, komu vypadl ten před vámi, teď těžší, že?“ říká Monika. „Takhle to je, když lidé nějak opominou předat důležité životní hodnoty svým dětem.“  

Program Staleté kořeny mladým lidem pomáhá uvědomit si kladné hodnoty, které nás jako národ formovaly. Měl jsem pocit, že i žáci vnímají pozitivní přínos, který to pro ně má, a i já jsem se cítil při programu výtečně.   


Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary