Monika Slunečková, říjen 2013

Monika Slunečková, říjen 2013

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Přednáška Moniky Slunečkové na střední zemědělské škole v Českých Budějovicích je důkazem toho, že třída plná studentů posledního ročníku může zaujatě poslouchat dvouhodinovou přednášku s dějepisným tématem od lektorky o generaci starší. Výklad popisoval moderní dějiny státu Izrael, což je bezpochyby napínavé téma o věcech a událostech dotýkajících se v důsledcích celého světa.

Monika přednáší již několik let a ve školách v Českých Budějovicích je vítána. Se studenty z této přednášky se setkala již jednou nad tématem holocaustu. Toto téma vyvolalo na závěr velmi živou debatu.

Dějiny Izraele jsou pro Moniku více než akademickým tématem, protože má k této zemi i k jejímu národu blízký vztah. Její zaujetí pohnutými moderními dějinami této národní a náboženské komunity je nakažlivé i pro studenty. Monika tak přináší mladé generaci v tomto jihočeském regionu obohacující poznání o národu, z jehož středu povstala Bible a později i celá křesťanská civilizace.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary