Patrik Müller, květen 2007

Patrik Müller, květen 2007

Na jedné z libereckých základních škol přednášel Patrik Müller pro děti z osmé třídy na jedno ze svých nejoblíbenějších témat o sexuální výchově.

Určitým zážitkem pro mne byl už vstup do školy a přivítání, kterého se nám dostalo od učitelského sboru. S nadsázkou bych to popsal jako „rozvinutý červený koberec“. Bylo vidět, že ve škole si Patrikovy práce skutečně cení, a nejsou sami. Patrikův kalendář je opravdu hustě popsaný termíny i na půl roku dopředu.

Když jsem sledoval Patrikovu přednášku, příliš se tomu nedivím. Je to určitý koncert o tom, jak my lidé s naším tělem a sexualitou fungujeme, jak jsou a mají být věci nastaveny. Na reakcích a tvářích dětí bylo vidět, že Patrikovi skutečně rozumí. Tím spíše, že forma Patrikova výkladu skutečně není akademická. Patrik neváhá využít svého mimořádného hereckého talentu, aby se spoustou humoru vyjádřil, jak věci vidí nebo cítí. Dovedu si představit, že během dvouhodinové přednášky nikdo ani na chviličku neztratil pozornost. Přednáška přitom ve zkratce přináší spoustu informací a faktů o tom, jak pracují naše těla i emoce.

Sám jsem si z přednášky odnesl řadu nových poznatků. Jedna z věcí, která mne nejvíce zaujala a mile překvapila, bylo to, jak děti kladně reagovaly na věci, o kterých Patrik hovořil. Je to zřejmě tak, že jako lidé sami se sebou někdy nezacházíme tak, jak víme, že by to bylo správné, ale Patrikova přednáška vytváří svobodný a příjemný prostor pro to, abychom se mohli zamyslet nad tím, jak věci fungují a jak by měly být. Pro všechny zúčastněné je to bezpochyby velké obohacení.

Mgr. Petr Horáček


Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary