Pavel Kotouček, duben 2013

Pavel Kotouček, duben 2013

Pavel Kotouček zahájil svou práci v programu Zdravá mládež v září 2012 v Letovicích, jak se říká „na zelené louce“. Školy v Letovicích a okolí neznaly přednášky primární prevence a nějakou chvíli trvalo, než zjistily, že nabídka mladého neznámého lektora pro ně znamená skutečně kvalitní přínos. Po prvních zkušenostech se ale roznesla dobrá pověst a Pavlova činnost na školách nabírá na obrátkách.

Téma kyberšikany, které Pavel přednášel dětem v 7. třídě základní školy, je v poslední době velmi žádané. Vzhledem k rozvoji sociálních sítí a jejich nekontrolovatelnému vlivu na mladou generaci je to pochopitelné. Pavel vykládá své téma příjemným způsobem, který mezi ním a dětmi buduje porozumění. Postupně s dětmi prochází všechny důležité okolnosti, na které je důležité ve vlastním zájmu pamatovat: nesvěřování citlivých dat a hesel, zabezpečení vlastního profilu na sociální síti, ohlašování podezřelých pokusů o kontakt na internetu. Přednáška je nabitá mnoha důležitými informacemi.

Pavel říká, že díky rozvoji přednáškové práce zažívá občanské sdružení ELIM také rozšířený zájem o klubové aktivity, které probíhají dvakrát v týdnu. „Někdy se učíme improvizovat,“ říká, když například na klub přišlo místo obvyklých 12–15 dětí asi 25. Naštěstí je zde řada obětavých dobrovolníků, kteří se do této práce ochotně zapojují. Výhodou je také výborné technické zázemí, které ELIMu poskytují účelové prostory, přistavěné v budově církve.
V současné době se svými spolupracovníky připravují týdenní tradiční festival pro všechny generace „Letfest“. Pavlovi i všem, kdo v Letovicích přiložili ruku k tomuto dílu, přejeme požehnání a zdar.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace


Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary