Pavel Kotouček, duben 2019

Pavel Kotouček, duben 2019

Pavla Kotoučka jsme navštívili ve čtvrté třídě ZŠ na programu s názvem: „Bolest, jménem šikana.“ To je výstižné slovo, protože v různých variacích zaznívalo stále znovu během diskusí. Děti se k různým modelovým příběhům a situacím často spontánně vyslovovali, např. „muselo mu být hrozně“, „cítil se asi strašně“ a podobně.
Pavel tentokrát přizpůsobil svůj klasický program pro tuto nižší věkovou kategorii. Naše třída se ovšem nezdála být vážně zasažena „nemocí jménem šikana“. Děti velmi hezky a spontánně reagovaly, ve třídě se zdá panovat hezké ovzduší. Uvědomujeme si ale, že právě i zdraví jedinci potřebují slyšet programy o šikaně, aby se stali silnějšími do situací, kdy půjde o to zastat se případné oběti.
A koneckonců – i v tomto opravdu příjemném, krásném kolektivu se ukázaly být mezi dětmi jisté rozdíly. Tak například když se někdo snadno a dobře učí, je to jistě výhoda. Jeho okolí se ovšem potřebuje někdy vyrovnat s jeho jinakostí a snadno zazní slovíčka jako „šprt“. Nebo: všude se najde dítě s nějakou nevýhodou, zdravotní, sociální a podobně. Zvládnou jej lidé kolem něj přijmout bez nepříjemných poznámek?


Dnešní program byl pro děti skvělým zážitkem. Děti se očividně s Pavlem cítily dobře a neustále chtěly vyprávět, klást otázky. Nebylo třeba zařadit žádný „icebreaker“! Pavel byl v obležení dětí i během přestávky. Po skončení programu se u něj vytvořila fronta, aby se dětem podepisoval do deníčků. Umím si představit, že až se děti příště dozví, že Pavel přijde do jejich třídy s dalším programem, děti nebudou moci dospat rána.


Program o šikaně je jedním z mnoha, které Pavel již od roku 2012 přináší na místní školy. Vybudoval si zde hluboké vztahy a jeho práce má nadto výtečné zázemí v klubové práci, která v Letovicích padla na úrodnou půdu. Odpoledne jsme si zašli prohlédnout nové klubové prostory, které zde od loňského roku díky mimořádné přízni vedení města používají. Nacházejí se v domě, kde před 100 lety vznikl místní sbor Církve bratrské. Ale i tyto prostory jsou, jak Pavel a jeho spolupracovníci doufají, jen dočasné. Vždyť na silvestrovský program museli omezit účast a vyhlásili stop stav při stovce účastníků! Celá řada mladých lidí zde našla skvělé zázemí i výbornou partu, ale nejen to: Mnozí s velkým zájmem přicházejí také na setkání sborové mládeže s biblickým obsahem, mnozí reagují na to, co zde slyší.
Kéž Bůh i nadále žehná Pavlovi a jeho kolegům v Letovicích při jejich práci a dalších plánech do budoucna.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary