Pavel Kotouček, listopad 2015

Pavel Kotouček, listopad 2015

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Témata besed: šikana a nebezpečí internetu
Pavel Kotouček zahájil svou přednáškovou činnost v Letovicích a blízkém okolí „na zelené louce“ v roce 2012. Počáteční nedůvěra škol několik měsíců brzdila rozvoj jeho práce, dnes však jeho jméno důvěrně zná většina preventistů (kteří mají ve školách na starost primární prevenci) v širokém okolí. A další z nich Pavla kontaktují a ptají se, kdy bude moci přijet do jejich škol.

Na přednáškách pro šesté třídy jsem zažil podobnou zkušenost jako minule: školní preventistka chválila Pavlovu práci a vyjadřovala dík za přínos nadace. Pavel si s dětmi skutečně rozumí: kdo znáte věkovou kategorii šesťáků, umíte si představit, že Vám taková skupina může pěkně „zatopit“. Pavel ale s dětmi hovoří o tématu tak mile a v diskusi umí natolik povzbudit a pochválit, že zde byl opravdu klid. Napínal jsem uši, ale skutečně – ve třídě bylo prostě ticho a děti byly plně soustředěné na Pavlův výklad. Velmi bohatě se zapojovaly do diskusí. S Pavlem postupně procházely téma nemocného kolektivu, chorobného jednání jednotlivců a dalších aspektů šikany. Potvrzuje se, že téma vztahů v kolektivu a v rodině je jedním z těch, které děti nejvíce zajímají, které nejvíce řeší.

Mnoho dětí Pavla zdravilo jako dobrého známého. Je to jednak tím, že na školách pracuje soustavně. Druhým důvodem je bohatá činnost jeho organizace Elim, která je mezi mladými i jejich rodiči velmi populární pro bohatou volnočasovou činnost: pravidelné dětské kluby, víkendové akce, letní festival LetFest.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary