Pavel Pabián, Vrchlabí 1. 12. 2004

Pavel Pabián, Vrchlabí 1. 12. 2004

Přednáška na učilišti ve Vrchlabí v listopadu 2004 patří pro Pavla k životu... Charakteristická se pro něj už stává i vzdálenost od domova - do Vrchlabí cestoval 4 hodiny. Škola projevila zájem o přednášky, jejichž ohlas překračuje hranice regionu.

Atmosféra na učilištích také není prostředím, kde může přednášet každý, chce to své. Nouze, s kterou se lze v takovém prostředí mezi mladými lidmi setkat, je obrovská.
Pavel navštívil toto učiliště po dvakrát vždy pro dvě třídy. Podruhé jsem se do Vrchlabí vydal s ním.

Doba, kterou jsme tam s Pavlem strávili, rozhodně nebyla nudná.

Pavel hovořil svým přímým způsobem o sexualitě, riziku AIDS, vztazích i životních hodnotách. Přednáška místy nabírá podobu rozhovoru, občas vyprávění z Pavlových životních zkušeností. Pavel s sebou přinesl fotografie ze svého minulého života, který doprovázel alkohol, vzpoura, drogy, hodnoty hippies. Vyprávění prožitých příběhů ze života jeho bývalých kumpánů způsobuje občas mrazení na zádech.
V jednu chvíli dokonce jedna dívka zaprotestovala, zda jsou tyto příběhy opravdové – není od věci, že si Pavel bere s sebou fotografie.

Fotografie jsou zároveň drsným svědectvím o tom, co může skutečné křesťanství dokázat v životě člověka: z kanálů vede přímá cesta do smysluplného života, proměněného manželství, proměněných hodnot a cílů. Mladí lidé nemusí souhlasit se vším, co Pavel říká o vztazích, sexu a životních hodnotách, ale nepochybují, že nejde jen o věci naučené z knih. Na tvářích posluchačů je patrné opravdové zamyšlení. I dívka, která se během přednášky ozvala proti, po skončení s Pavlem hovořila a odcházela v dobrém.

Rozhovory jsme mohli vést i s dalšími z nich a také s učitelkami.
Právě ony nám potvrdily, jak je cenné a potřebné hovořit s jejich žáky o kvalitních životních hodnotách. Prostředí učiliště může být někdy drsné: drogy, alkohol, střídavé vztahy, rozbité rodiny a poznamenané životy mladých lidí.

Po skončení přednášek s námi ještě dlouhou dobu obě učitelky živě hovořily.

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary