P. Slepička, P. Stránská, K. Mihatschová, prosinec 2014

P. Slepička, P. Stránská, K. Mihatschová, prosinec 2014

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Jak se vyznat sám v sobě, jak řešit konflikty s rodiči a okolím, když je vám „-náct“? To je téma besedy určené osmým a devátým třídám základní školy. Měl jsem možnost zúčastnit se těchto přednášek v podání tří lektorů podporovaných v programu Zdravá mládež: Pavel Slepička, Petra Stránská, Karla Mihatschová.

Není vždy jednoduché přednášet pro tuto věkovou skupinu. Všichni tři lektoři ale propluli úžinami komunikace se skupinou dospívajících bez nehod nebo přinejmenším bez vážných kolizí. Přednáška je mnohem více besedou a rozhovorem než poučováním. Posluchači jsou několikrát rozděleni do skupin a mají za úkol prohovořit velmi praktické situace (maminka přijde domů, zjistí, že není umyté nádobí, a vytočí se na mě…, a podobně). K mému údivu se skupiny „skorodospělých“ postupně utiší a zapojí se aktivně do debaty. Tohle je totiž o životě, ne o teorii. Jednotlivé skupiny pak vyjadřují své názory a to, k čemu došly.

Lektoři mají důležitý úkol: ukázat dospívajícím v tomto složitém období emocí a obtíží na zdravé životní hodnoty a postoje. Názory studentů nacházejí otevřené ucho a pozitivní komentář. Z přednášek se stává krásný zážitek a lze věřit, že si studenti v sobě odnášejí něco dobrého. Spolu s každým z jmenovaných lektorů opouštím třídu s uspokojením, i když – oddychový čas to rozhodně nebyl…

Mladí lidé často umí dát najevo svou vděčnost. Znovu od pedagogů slyším chválu na práci lektorů a nedivím se jim, tyhle přednášky, to byla opravdu skvělá práce.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary