Petr Kadlec, září 2013

Petr Kadlec, září 2013

Petr Kadlec pracuje v programu Zdravá mládež v oblasti České Třebové a okolních měst od srpna 2012. Na základních školách i gymnáziích se jeho práce postupně dobře prosadila.
S Petrem jsem navštívil přednášky pro dvě 7. třídy v blízkém Lanškrouně, kam Petr již nějakou dobu jezdí. Z reakcí pedagogů bylo patrné, že mají z jeho činnosti radost.

Tématem přednášek byla „Bolest zvaná šikana“ a „Vážíš si svého těla, nebo ho zneužíváš?“. Je to typické zaměření Petrovy služby: Jeden okruh témat je zaměřený na lidské vztahy a hodnotu osobnosti, druhý velký okruh řeší rizika jako závislosti či moderní nástrahy (média, internet).

Petr začíná přednášky osobitým představením vlastní osoby, což vytvoří první velmi pěkný most mezi ním a třídou. V tomto duchu pokračuje všechen ostatní výklad, který žáci průběžně (vcelku kultivovaně…) přerušují otázkami a doplněními. Není divu, že když jej zahlédli na chodbě žáci vyšší třídy, kde již dříve přednášel, ihned se šli učitelek dožadovat, aby k nim zase přišel „ten pán, co dělá besedy“.

Petr do svých přednášek začleňuje příběhy mladých lidí, které zná z první ruky, a neváhá hovořit i o vlastním životě – např. jak se účastnil šikanování na střední škole. Tyto osobní prvky spolu s kvalitní přípravou přednášek působí, že děti jsou skutečně a zřetelně zasažené poselstvím přednášek.

Na konci přednášek Petr promítne pět citátů, které se týkají přednášeného tématu. Děti neznají autory citátů a Petr dává hlasovat, který dětem nejlépe „sedí“. Jako již mnohokrát vítězí prastará moudrost z Bible: „Chovej se k ostatním tak, jak by sis přál, aby se oni chovali k Tobě.“

Děti mají mnoho otázek, na které tak tak vychází čas. „Proč děláte tuto práci?“ ptá se jeden z žáků a Petr opět otevírá dětem pohled do vlastního života i myšlení. Je vidět, že Petrova práce přinesla dětem užitečný zážitek.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadace

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary