Petra Mecnerová, červen 2009

Petra Mecnerová, červen 2009

Přednáška Petry Mecnerové „Vztahy“ pro deváté třídy základní školy rozhodně studenty nenudí. Přednáška je vlastně již druhým dílem cyklu, protože navazuje na téma „AIDS a sex“, které Petra již těmto třídám přednášela. (Fotografie zde použité pocházejí z přednášky pro dvě deváté třídy základní školy ve Frýdku-Místku v červnu 2009.) Tento druhý díl cyklu je klíčový a velmi zajímavý. Zatímco první část varuje a ukazuje devastující dopad jedné z nejhorších pohrom současného světa, druhá část ukazuje východisko, světlo na konci tunelu. Na světě asi není člověk, který by považoval sex za banalitu a rizika nevázaného sexu za nicotná. Jde ale o to, že většina lidí a zejména většina dospívajících netuší, jak najít, navázat a udržet pevný vztah. Věříme, že biblické porozumění světa poskytuje výbornou půdu k řešení těchto otázek. Proto jsou témata spojená se sexem a vztahy tak žádaná, jsou číslem 1 mezi ostatními přednáškovými tématy. Lektoři programu Zdravá mládež mají dnešním mladým lidem mnoho co říci.

Petra svou přednášku pojímá především jako klasický výklad, který místy přerušuje otázkami, adresovanými posluchačům. Výklad doplňuje promítáním textů či obrázků dataprojektorem. Přednáška je jednoduchá, není doplněná dalšími kreativními prvky. Petra právem spoléhá spíše na prostý a přímý styl sdělení, na strhující a pravdivý přednes, protkaný příběhy buď druhých lidí, nebo příběhy vlastního života. Všímal jsem si také pedagožky jedné ze tříd, kterým Petra přednášela. Zpočátku sledovala výklad jen pozorně, později se stále větším zaujetím. Troufám si říci, že v druhé polovině přednášky její tvář vyzařovala především stále rostoucí uspokojení nad tím, co slyší jak ona, tak především mladí lidé, stojící na rozcestí svých životů. Pravdivost klasických etických hodnot je nezvratná, silná, přesvědčivá.

Devadesát minut přednášky neobsahuje hloubavé filozofické pohledy, jsou to prosté pravdy o lásce bez přetvářky, o závaznosti vztahu, o podvodu a tlaku současné doby, která propaguje odklon od skutečných hodnot. Petra například hovoří o zpěvačce Madoně, která ve své tvorbě propaguje volný sex více než cokoliv jiného. Tatáž osoba potom vystupuje na charitativních akcích ve prospěch Afriky, postižené epidemií HIV, a varuje před riziky této hrozné nákazy. Odkud se ale tato nákaza především šíří? To je paradox a poblouzení, typické pro medializovaný svět, nad nímž se téměř nikdo nepozastavuje… Je to pokrytectví? Možná. Jisté je ale také jedno – je to obrovský byznys, sex je přesně to, co vynáší obrovské peníze.

Petra naléhavě hovoří k přítomným dívkám, aby nepoztrácely své srdce v povrchních vztazích, nýbrž uchovaly dar panenství pro toho, komu jej svěří spolu s celým svým životem k celoživotnímu svazku. Petra říká: "Nemůžete si vyzkoušet smrt, nemůžete si vyzkoušet ani narození. Podobně si nelze ani vyzkoušet skok padákem z pouhého mostu, ani by se neotevřel. Padák je určen k tomu, aby se s ním člověk spustil z veliké výšky z letadla." Stejně tak si nelze „vyzkoušet“ ani pravý sex, protože ten opravdu funguje v celoživotním manželském svazku. Jsou to úžasné, prosté a silné pravdy, poselství svobody od tlaku dnešní doby, výzva k hlubšímu životu.

Není divu, že studenti ve svých písemných reakcích oceňují Petru a její práci mnohými pochvalnými slovy. „Jste velmi sympatická a myslím, že dokážete zaujmout mladé lidi tak, že Vás opravdu poslouchají a zamýšlí se nad tím, o čem mluvíte. Myslím, že Vaše přednášky rozhodně mají smysl, jen tak dále!“ Nebo: „V životě mě žádná přednáška tak nezaujala. BOMBA!“

Mgr. Petr Horáček


Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary