Petra Mecnerová, únor a duben 2007

Petra Mecnerová, únor a duben 2007

Přednášky Petry Mecnerové našly otevřené dveře do škol ve Frýdku-Místku, v Ostravě a blízkém okolí. Petra přednáší především na základě konceptu Etických dílen, jehož autorkou je Eliška Krmelová. Je to určitým způsobem unikátní program, přinášející do škol nabídku besed na jedenáct etických témat.

Program vychází z křesťanských hodnotových měřítek a přináší překvapivě živé a aktuální pohledy na důležité otazníky obyčejného života. Besedy pomáhají studentům a dětem, aby se ptali po tom, co v životě skutečně prospívá. Hovoří se proto o rodině a manželství, ale také o rozvodech či nevěře. Jiné téma se týká peněz, moci, slova, předsudků, utrpení, krásy těla a vnitřní hodnoty člověka. Toto široké spektrum nabízí skvělou příležitost k debatě a k osobní práci s kolektivem mladých lidí. Také školy vítají otevřený a nenásilný způsob sdílení o tom, na čem v životě záleží. Vždyť moderní život otevřel člověku možnosti, o nichž se lidem dříve nesnilo, zároveň ale otřásá základy, na kterých člověk sám stojí.

V přednášce o rodině a manželských vztazích se proto velmi otevřeně hovořilo o tom, co dává štěstí našim rodinám, co může být příčinou rozvodu, jak se lze vyrovnat s nevěrou a co může být její příčinou. Petra se v debatách se studenty evidentně cítí dobře a užívá si chvíle, kdy vyřčená otázka vyvolává různorodé odpovědi. Beseda vyvolává otazníky, které se posluchačů viditelně dotýkají a vyvolávají odezvu. Vzniká rozhovor o jejich osobním životě, jejich osobních názorech. Petra v přednáškách používá nejrůznější výrazové prostředky a pomůcky a besedu tím skvěle oživuje. Příkladem je klasický novozákonní příběh ztraceného syna, který Petra během vyprávění ztvárňuje před zraky dětí pomocí vodových barev.

S používáním názorných pomůcek je samozřejmě spojeno hodně legrace a zároveň si děti mohou mnohem lépe zpřítomnit, co jim má příklad říci. V tomto případě, který je na fotografii, hovořila Petra na téma „Kdo jsem?“. Stejně zajímavá je i beseda na téma „Moc slova“. Na první pohled se toto téma nezdá snadno srozumitelné, ale během besedy se otevřou věci, které jsou každému z nás důvěrně blízké a známé: lež a její následky pro vztahy a důvěru mezi lidmi, moc pomluvy a její důsledky… Tyto a další podobné otázky získávají postupně úplnou pozornost celé třídy.

Mám za to, že děti ocení otevřený způsob rozhovoru o věcech, které se každého z nás týkají. Petra nabízí školám a dětem cennou službu, která pomáhá, obohacuje, vede člověka k dobrým základům pro jeho život. Některé děti zůstávají s Petrou v kontaktu prostřednictvím současných komunikačních prostředků, jiné po besedách zamíří do nízkoprahového zařízení U-kryt, s kterým je práce Petry Mecnerové spojena.
Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitelOdkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary