Radek Pospíšil, listopad 2013

Radek Pospíšil, listopad 2013

 
Dar 500 Kč na náš účet s var. symb. 350 umožní besedu pro jednu třídu.

Internet je pro dnešní děti často hlavní náplní volného času. Proto jsou besedy o nebezpečích číhajících na internetu mezi těmi nejžádanějšími. Radek Pospíšil to potvrzuje – školy v Kolíně a okolí si besedy na toto téma objednávají častěji než jiná témata.

V listopadu jsem se byla podívat na dvě besedy pro páté třídy o internetu. Děti byly od samého začátku dvouhodinové besedy pozorné a visely Radkovi na rtech. Bylo vidět, že téma je pro ně velice aktuální a zajímavé. Když uprostřed první besedy zazvonilo na přestávku, třídou zaznělo: „Néé, přestávka!“ a úlevné: „Máme ještě druhou hodinu!“

Cílem besedy je vysvětlit dětem některé principy fungování sociálních sítí a upozornit je na nejrůznější nebezpečí, se kterými se můžou na internetu setkat. V druhé části besedy Radek detailně probírá dva velké okruhy nebezpečí – kybergrooming (cizí lidé, kteří se vydávají za naše přátele a lákají nás na schůzku) a kyberšikanu. Vypráví tragické příběhy, které se ve světě i v ČR udály, takže nebezpečí, které na internetové síti číhá, získává pro děti reálný rozměr. Společně u každého příběhu rozebírají, jak se těmto tragédiím mohlo předejít.
V problematice kyberšikany ukazuje na různé formy šikany na internetu a opět doplňuje skutečné tragické příběhy. Upozorňuje děti, že i ony samy se mohou na internetu nechtěně chovat tak, že to druhým může být nepříjemné a může to sklouznout i do šikany.

Dvě hodiny plné cenných informací jistě přináší dostatečné varování a věřím, že děti po takové besedě budou na internetu opatrnější.

Eliška Horáčková, koordinátorka

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary