Radek Pospíšil, prosinec 2011

Radek Pospíšil, prosinec 2011

Na přednášku s tématem „Šikana“ se v prosinci 2011 studenti jedné střední školy v Kolíně vydali za Radkem do klubových prostor. Zde se každý týden Radek setkává se svými „klubáky“ k dalším programům a je proto skvělé, že se přednáška konala právě zde. Příjemné a dostatečně rozlehlé prostory klubu patří městu. Radek je se svými spolupracovníky smí využívat díky mnohaleté dobré spolupráci s radnicí.

Schéma přednášky využívá osvědčený postup: namísto aby lektor sám předložil studentům teoretické informace, vyzve je k práci v menších skupinkách. Studenti v nich sami sepíší své názory na problém šikany, jeho kořeny a možnosti řešení. Následně své pohledy sdílejí v celém fóru a lektor debatu rozšiřuje o své pohledy. Přednáška se postupně posouvá k hlubším pohledům na nebezpečný jev šikany. Radek také vhodně zapojuje videoklipy, ve kterých o svých zážitcích hovoří některé oběti šikany.

Přednáška v Radkově pojetí dostává nejen dynamiku, ale také nenudí. Po celé dvě hodiny se studenti s chutí zapojují do debat a vzniká atmosféra otevřenosti a zájmu. Přednáška může pro mnohé znamenat důležitý okamžik, kdy se posílí ve vědomí vlastní zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za situace, kdy je ohrožen někdo jiný. Můžeme zde vysledovat princip, na kterém přednášky působí: nejde především o to, poskytnout studentům nové informace, nebo o to jde pouze z části. Mladí lidé ve skutečnosti většinou sami v sobě cítí, jak by měly věci správně být. Přednáška jim přirozeně umožní, aby se posílili a utvrdili ve vnímání správných morálních hodnot. Výsledkem přednášky nejsou jen lépe informovaní mladí lidé, nýbrž lidé utvrzení a posílení ve vědomí správného. Věříme, že to je cenný vklad do naší společnosti, do mnoha lidských osudů.

Mgr. Petr Horáček, výkonný ředitel nadaceOdkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary