Roman Kladivo, červen 2007

Roman Kladivo, červen 2007

Roman Kladivo přednáší spolu s Patrikem Müllerem na školách v Liberci i v širším okolí. Přednášková činnost na půdě obecně prospěšné společnosti Maják založené Jednotou bratrskou v Liberci si v tomto regionu právem vytvořila dobrou pověst a dobré postavení na základních i středních školách. Mezi Patrikem a Romanem došlo k určité specializaci. Patrik je lektorem zejména pro základní školy, Roman se soustřeďuje na střední školy.

Obchodní akademie v Jablonci nad Nisou požádala Romana o přednášku na téma partnerské vztahy. To je bezpochyby téma, které se dotýká každého. Ze dvou vyučovacích hodin vytvořil Roman napínavý a zajímavý čas pro všechny přítomné studenty. Přednáška vykresluje několik základních faktů, které hrají klíčovou roli ve vztahu muže a ženy. Hodně se hovoří o rozdílnosti vnímání v myšlení i emocích muže i ženy a také o tom, jak se s těmito rozdílnostmi správně vyrovnat a jak s nimi naložit. Nezůstává ovšem jenom u těchto konkrétních informací, ale Roman celou přednášku doplňuje zcela osobními příklady a neváhá velmi otevřeně hovořit o svých osobních věcech. Je skutečně skvělým zážitkem sledovat tuto kombinaci osobního vyprávění a zároveň dobré přednášky o partnerských vztazích.

Znovu si přitom uvědomuji, že přednášková činnost na školách skutečně není jen sdělením určitých informací. Jde mnohem více o to, že se nastolí osobní otázky, připomenou věci, které studenti sami cítí jako dobré a důležité, ale přesto je třeba o nich hovořit a upozornit na to, že v životě stojí za to následovat určité kladné hodnoty. Přednáška je samozřejmě plná humoru a živých vyprávění a pochopitelně v závěru přichází také blok na otázky a odpovědi. Roman nenechává nikoho na pochybnosti, že je jenom „jedním z nás“, že nemá v kapse hotový recept na bezchybnou odpověď na jakoukoliv otázku, ale přesto věřím, že jeho odpovědi pomohou, povzbudí a ukážou směr. Romanova přednášková práce navazuje na širší činnost o. p. s. Maják.

Studenti účastnící se přednášek si postupně velmi oblíbili zvláštní mládežnické akce, které se konají nejméně jednou za dva měsíce, tzv. Upgrade. Upgrade se staly hojně navštěvované desítkami lidí ze škol a stále vznikají nové kreativní způsoby, jak nabídnout mladým lidem společně strávený čas. Jeden z letošních Upgradů měl sportovní charakter a pro jeho účely zdarma zapůjčila místní liberecká vojenská posádka své sportovní zařízení, takže si mladí mohli vychutnat společný čas v tomto skvělém prostředí. Mnozí studenti z přednášek se také zúčastnili letního anglického kempu s Američany a dalších akcí, které vznikají v návaznosti na práci Majáku.

Mgr. Petr Horáček 

Odkaz na staré stránky EN

Plovoucí horní menu

Google web tracking - měření rychlosti

Ostatní css, js

Každý člověk má svůj příběh a Vy se můžete stát jeho důležitou součástí.
Díky dárcům podporujeme veřejně prospěšné projekty v České republice i v zahraničí.

 
Podporujte s námi potřebné: Finanční dary